paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Mga Hamon sa Pamamahala ng Pampublikong Pabahay na Natugunan sa Pamamagitan ng Smart Sensor Technology

Ang mga pampublikong yunit ng pabahay na pinamamahalaan sa ilalim ng mga awtoridad sa abot-kayang pabahay o mga kumpanya sa pamamahala ng ari-arian ay may sarili nilang masalimuot na hamon at balakid na dapat nilang harapin upang lumikha ng ligtas at malusog na mga espasyo para sa mga naghahanap ng abot-kayang pabahay. Kailangan din nilang bawasan ang mga gastos para magkaloob ng murang pabahay, gayundin ang pagsunod sa mga kinakailangan sa insurance, gobyerno, at programa sa pabahay, gaya ng Ang Batas na Walang Usok ng HUD. Teknolohiya ng smart sensor ay ipinakilala sa ilang pampubliko at abot-kayang mga ari-arian ng pabahay, tulad ng Saratoga Springs Housing Authority, upang matugunan ang mga hamong ito at gawin ang mga puwang na ito sa pinakamahusay na magagawa nila sa mga residente habang pinapanatili ang pagsunod at binabawasan ang mga pananagutan. Ang ilan sa mga hamon na napapagtagumpayan ng teknolohiya ng matalinong sensor ay kinabibilangan ng:

Pagbibigay ng Malusog na Abot-kayang Pabahay

Maaaring gamitin ang teknolohiya ng smart sensor sa maraming paraan upang matiyak na mananatiling malusog ang mga pampublikong pabahay para sa mga residente at kawani ng ari-arian. Halimbawa, ang HALO Smart Sensor sinusubaybayan ang panloob na kalidad ng hangin para sa mga particulate at contaminants upang matiyak na ang hangin na nilalanghap ng mga residente sa kanilang mga tahanan ay malusog at walang nakakapinsalang kontaminado. Maaari ding subaybayan ng HALO ang halumigmig upang maiwasan ang amag, amag, at iba pang mapaminsalang isyu na maaaring magdulot ng mga sakit sa mga yunit ng pabahay, gayundin ang pag-iipon ng mataas na singil sa pagkukumpuni at pagpapanumbalik.

Pagbibigay ng Ligtas na Pampublikong Pabahay

Ang teknolohiya ng matalinong sensor ay naging ginagamit sa mga pasilidad ng lahat ng uri para sa kaligtasan. Ang isang panganib sa kaligtasan na inaalala sa mga pampublikong yunit ng pabahay ay ang panganib sa sunog. Ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng pederal na pamahalaan ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong pabahay. Gayunpaman, sa anumang utos, maaaring hindi sumunod ang ilang tao, na maaaring humantong sa mga mapanganib na kahihinatnan. Gamit ang teknolohiya ng smart sensor, maaaring maabisuhan ang mga may-ari ng ari-arian, manager, at awtoridad kapag ang paninigarilyo o pag-vape ng anumang uri ay isinasagawa sa loob ng mga unit. Hindi lamang nito pinapanatiling ligtas ang mga unit para sa lahat ngunit nakakatulong din ito sa kalidad ng buhay ng mga residente, gayundin binabawasan ang mga gastos sa posibleng pinsala o pagsasaayos dahil sa paninigarilyo. Ang mga matalinong sensor gaya ng HALO ay maaari ding maka-detect ng mga ingay, paninira, at paglusob at alerto sa mga awtoridad sa pabahay na kumilos nang mabilis.

Pagpapanatiling Mababa ang Gastos, Pagsunod sa Seguro, at Pagbabawas ng Pananagutan

Upang mabigyan ang mga residente ng murang pabahay, ang mga awtoridad sa pabahay, at mga tagapamahala ng ari-arian ay may tungkuling tiyakin na ang mga gastos sa ari-arian ay pinananatiling mababa. Ang industriya ng hotel ay nakatalagang harapin ang mga katulad na isyu at gumamit ng teknolohiya ng smart sensor para mabawasan ang mga gastos habang pinapanatili ang mga positibong karanasan para sa kanilang mga bisita. Maraming iba't ibang salik ang maaaring tumaas ang mga gastos sa ari-arian na maaaring pigilan, gaya ng naunang nabanggit na paninigarilyo at vaping, pag-iwas sa pagkasira ng halumigmig, pati na rin ang pagpigil sa paninira. Ang mga matalinong sensor ay maaari ding pamahalaan ang mga gastos sa enerhiya ng HVAC para sa mga gusali sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kalidad ng hangin. Maaaring subaybayan ng mga tagapamahala ng ari-arian ang mga HVAC system lahat sa isang dashboard at maaaring mabawasan ang paggamit ng HVAC kapag ang mga unit ay walang tao, samakatuwid ay nakakatipid ng mga pondo sa pamamahala ng pabahay.

Ang mga kumpanya sa pamamahala ng ari-arian at mga awtoridad sa pabahay ay inatasang sumunod sa kanilang mga kinakailangan sa seguro, mga kinakailangan sa antas ng pederal at estado para sa pampublikong pabahay, at bawasan ang mga pananagutan kung saan nila magagawa. Ang paggamit ng teknolohiya ng smart sensor ay maaaring matiyak ang pagsunod ng residente sa mga kinakailangang ito, habang pinapanatili din ang privacy na inaasahan ng isa sa kanilang tahanan. Natagpuan din ang tagumpay sa pagpapanatili ng pagsunod at pagbabawas ng pananagutan sa naninirahan sa mga matatandang komunidad, kung saan ang mga tagapamahala ng ari-arian ay inatasan din na magbigay ng mga ligtas na komunidad para sa lahat ng residente.

Ang lahat ng tao ay nararapat na manirahan sa ligtas at malusog na tirahan. Ang mga device tulad ng HALO Smart Sensors ay tumutulong sa mga awtoridad sa pabahay na magbigay ng ligtas na pabahay sa murang halaga, habang tumutulong din na panatilihing mababa ang mga gastos sa pamamahala. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para matuto pa tungkol sa HALO Smart Sensor.

Alamin kung paano makakatulong ang IPVideo na gawing mas ligtas ang iyong pasilidad

Tampok na Video

Kilalanin ang HALO 3C

Kamakailang Pag-aaral ng Kaso

Green Dot