paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Mga Kaganapan sa AQI

Ang AQI ay isang acronym para sa Air Quality Index.

Ang pagsukat ng AQI ay tinutukoy ng EPA. Ito ay ginagamit upang suriin ang kalidad ng kapaligiran tungkol sa mga kemikal sa hangin. Ang pagbabasa ng AQI ay maaaring magbigay sa amin ng isang numero na kumakatawan sa kung gaano karumi ang hangin. Ang HALO Smart Sensor ay nagbibigay ng AQI measurement na isang rolling average ng kalidad ng hangin na iyong nilalanghap sa loob ng ilang oras.


Gumagawa ang HALO ng mahabang cycle ng pagsukat para sa pangkalahatang kalidad ng hangin para sa mga sumusunod na contaminants:

Particulate Matter (2.5 μm, 10 μm)

Carbon Monoxide (CO)

Nitrogen Dioxide (NO₂)