Pagsisimula sa isang bagong Halo Cloud account.

When receiving your Halo Cloud invite from no-reply@halo.ipvideocorp.com your account admin username will be all lower case and your password will be temporary. After initial log in you will be prompted to accept the EULA and privacy terms.

Kasunduan sa Lisensya ng End User

Piliin ang EULA sa header at basahin ang mga tuntunin, kaysa piliin ang tab na Privacy at basahin ang mga tuntunin.

Magiging available ang tanggapin ang mga tuntunin at ipo-prompt kang baguhin ang iyong password.