paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Kaganapan ng Health Index

Ang HALO Smart Sensor Health Index ay nagbibigay ng real-time na indikasyon ng potensyal na panganib para sa pagkalat ng airborne infectious disease sa isang gusali.

Ang Health Index na ito ay ginagamit upang bawasan ang pagkalat ng impeksyon at ito ay gumagamit ng maikling mga cycle ng pagsukat para sa mabilis na remediation. Ang mga kadahilanan ng Health Index ay:
• Carbon Dioxide (CO₂)

• Particulate Matter (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Humidity (RH)

• Total Volatile Organic Compounds (TVOC)

• Nitrogen Dioxide (NO₂)