paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Paano nakikita ng HALO ang vape?

Gumagamit ang HALO Smart Sensor ng Dynamic Vape Detection algorithm para awtomatikong matutunan ang kapaligiran at alerto kapag may nakitang vaping. Ang HALO ay ang tanging produkto na makakapag-alerto at makakapag-iba sa pagitan ng vaping, vaping na may THC, at sadyang pag-mask sa gawi ng vaping sa pamamagitan ng paggamit ng mga aerosol upang pagtakpan ang vaping.