Mga Kinakailangan sa Taas

Mag-iiba-iba ang taas batay sa mga item na nakita. 

Para sa pag-detect ng vape, kakailanganin mong nasa 8-9 talampakan – walang mas mataas.