integrations

Ang HALO Smart Sensor ay sumasama sa 20 iba't ibang kasosyo sa pamamahala ng pasilidad. Kaya mo hanapin at i-download ang mga gabay dito.