Mga Sensor ng Particulate Matter (PM1, PM2.5 & PM10).

Ang particulate matter, o PM, ay isang halo ng mga particle at droplet sa hangin. Ang PM ay nag-iiba-iba sa hugis at sukat, ngunit ang mga nasa 10 micrometer ang lapad o mas maliit ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan dahil maaari silang malanghap.

PM 1 ay napakapinong mga particulate na may diameter na mas kaunti sa 1 microns.

PM 2.5 ay tumutukoy sa pinong particulate matter - na may diameter na dalawa at kalahating micron o mas kaunti.

PM 10 ay tumutukoy sa pinong particulate matter - na may diameter na 10 microns o mas mababa.


Ang sapat na pagkakalantad sa particle matter ay maaaring makairita sa mga mata, ilong, lalamunan, at baga, na humahantong sa mga sintomas tulad ng allergy at igsi ng paghinga sa mga malulusog na tao. Maaari din nitong palalain ang mga kasalukuyang problemang medikal, tulad ng hika at sakit sa puso. Ang PM 2.5 ay itinuturing na nag-iisang pinakamalaking panganib sa kalusugan sa kapaligiran.


Ang mga antas ng panloob na PM ay maaaring maimpluwensyahan ng mga panlabas na mapagkukunan tulad ng tambutso ng sasakyan, mga wildfire, at mga emisyon ng power plant. Ngunit maraming mga aktibidad sa loob ng bahay ay gumagawa din ng PM: pagluluto, pagsunog ng mga fireplace, at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga karaniwang pinagmumulan.

Magti-trigger ang mga matataas na pagbabasa ng PM Index ng Kalusugan at Mga kaganapan sa AQI.