paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Mag-upload ng Map para sa Live Map view.

Maaari kang mag-upload ng image file ng iyong floor plan ng gusali sa iyong HALO Cloud account. 

  1. Mag-login sa HALO Cloud https://halo.ipvideocorp.com/ 
  2. Piliin ang icon ng MAP VIEW sa kaliwang navigation bar. 
  3. Piliin ang icon ng mga setting sa ilalim ng portal ng Hot Spot Analysis.  
  4. Piliin ang [Add] para magdagdag ng bagong palapag. 
  5. Piliin ang icon ng imahe sa bagong row. 
  6. Piliin at i-upload ang floor plan map.
  7. Ayusin ang mga icon ng HALO sa lokasyon kung saan naka-install ang mga ito sa mapa.
  8. Piliin ang [I-save] at [Isara].