Ano ang Masking?

Ito ay kapag sinusubukan ng isang tao na itago ang kanilang aktibidad sa pag-vape – karaniwang mag-i-spray sila ng cologne o iba pang aerosol upang pagtakpan ang kakaibang amoy ng marijuana o iba pang amoy ng vaping.