paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Ano ang pagkakaiba ng tatlong uri ng PM?

Ang particulate matter, o PM, ay isang halo ng mga particle at droplet sa hangin. Ang PM ay nag-iiba-iba sa hugis at sukat, ngunit ang mga nasa 10 micrometers sa density o mas maliit ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan dahil maaari silang malanghap. Ang PM 2.5 ay tumutukoy sa fine particulate matter – na may density na dalawa-at-isang-kalahating micron o mas kaunti.

Ang sapat na pagkakalantad sa PM ay maaaring makairita sa mga mata, ilong, lalamunan, at baga, na humahantong sa mga sintomas na tulad ng allergy at igsi ng paghinga sa mga malulusog na tao. Maaari din nitong palalain ang mga kasalukuyang problemang medikal, tulad ng hika at sakit sa puso. Ang PM 2.5 ay itinuturing na nag-iisang pinakamalaking panganib sa kalusugan sa kapaligiran.

Ang mga antas ng panloob na PM ay maaaring maimpluwensyahan ng mga panlabas na mapagkukunan tulad ng tambutso ng sasakyan, mga wildfire, at mga emisyon ng power plant. Ngunit maraming mga aktibidad sa loob ng bahay ay gumagawa din ng PM: pagluluto, pagsunog ng mga fireplace, at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga karaniwang pinagmumulan.