paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Ano ang HALO Cloud Dashboard?

Ang HALO Cloud Dashboard ay nagbibigay ng sa isang sulyap na view
sa mga pinakabagong kaganapan, kasalukuyang antas ng sensor, mainit na kaganapan
mga spot, mga antas ng kalidad ng hangin, at katayuan din ng kalusugan ng system
bilang dalawang analytics tool: Heat Maps at Event Trend Graphs.