paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Ano ang HALO installation height requirement?

Para sa pinakamainam na performance, partikular para sa pag-detect ng vape event, kailangang i-install ang HALO Smart Sensor sa pagitan ng 8ft (2.44m) at 9ft (2.74m).