paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Ano ang sukat para sa AQI? 

Tinutukoy ng EPA ang sukat ng AQI at ang HALO Smart Sensor ay nagbibigay ng tumpak na pagsukat gamit ang maraming sensor. Ang mga pagbabasa ng AQI ay batay sa isang numero sa pagitan ng 0-500 na may ilang partikular na pagitan na tumutugma sa iba't ibang antas ng mga panganib sa kalusugan. 

  • Berde: Ang pagbabasa ng 0-50 ay itinuturing na magandang kalidad ng hangin at minimal o walang panganib. 
  • Dilaw: Ang pagbabasa ng 51-100 ay katamtamang kalidad ng hangin kung saan may posibilidad ng panganib para sa mga taong sensitibo sa maruming hangin. 
  • Orange: Ang pagbabasa ng 101-150 ay hindi malusog para sa mga sensitibong grupo at mayroon silang malaking panganib na magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan. 
  • Pula: Ang pagbabasa ng 151-200 ay hindi malusog para sa lahat ng grupo ng mga tao at lahat ay nasa panganib na magkaroon ng makabuluhang epekto sa kalusugan. 
  • Lila: Ang pagbabasa ng 201-300 ay lubhang hindi malusog para sa lahat ng mga grupo at ang panganib para sa pagkakaroon ng epekto sa kalusugan ay napakahalaga. 
  • Maroon: Ang pagbabasa ng 301 o mas mataas ay mapanganib at sinumang nalantad sa mga kundisyong ito ay lubhang nasa panganib na maapektuhan. 

Sanggunian: https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/