paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Kailan ko kailangang gamitin ang surface mount adapter?

Kapag ang lokasyon ay may matitigas na kisame o para sa ceiling drop pole upang matugunan ang mga kinakailangang taas gamitin surface mount Part Number MFR #HALO-SMADAPT.