paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Ikalat ang balita tungkol sa anti-vaping

Kumuha ng Komplimentaryong Customized HALO Poster!

Nag-aalok kami ngayon ng LIBRENG customized na mga poster para sa mga paaralan na bumili ng HALO! Ang mga komplimentaryong poster na ito ay isang mahusay na paraan upang hikayatin at turuan ang mga mag-aaral tungkol sa mga panganib ng vaping, zero-tolerance para sa bullying, pati na rin kung paano pinapanatili ng iyong paaralan na ligtas ang kalidad ng hangin sa loob ng bahay. Hindi sa banggitin, ang mga poster na ito ay magiging maganda din na naka-post sa mga bulwagan ng iyong paaralan. Ang kailangan lang gawin ng mga distrito ng paaralan ay punan ang contact form sa ibaba, at ipapadala sa kanila ng IPVideo Corporation ang kanilang customized na poster! 

Mga Sample ng Poster