Pagpaparehistro ng Proyekto

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang irehistro ang iyong mga pagkakataon sa dami.

  • Mayroon walang minimum na kinakailangan sa kita para sa HALO 2C.
  • HALO 3C, at HALO 3C-PC nangangailangan ng minimum na na-verify na halaga ng pagpaparehistro ng proyekto na $30,000 USD.

Kinakailangan ang kumpletong impormasyon ng End User, hindi tatanggapin ang impormasyon ng reseller para sa end user. Tandaan: Ang mga proyekto na mga lisensyang HALO Cloud lang ay hindi kwalipikado para sa pagpaparehistro ng proyekto. Mangyaring maglaan ng 2 buong araw ng negosyo para sa pagsusuri. Pakitandaan na ang ilang mga pagpaparehistro ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at pag-apruba.

IMPORMASYON NG DISTRIBUTOR
Impormasyon ng Reseller
Impormasyon ng End User
KARAGDAGANG IMPORMASYON