Pagpaparehistro ng Proyekto

Kapag ang isang proyekto ay natukoy na tinukoy ng iyong sales representative ng IPVIDEO CORP HALO, ang sumusunod na form ay dapat kumpletuhin at isumite sa iyong Sales Manager para sa pag-apruba. meron walang minimum na kinakailangan sa kita para sa HALO 2C. Ang HALO 3C ay nangangailangan ng pinakamababang na-verify na halaga ng pagpaparehistro ng proyekto na $30,000. Kinakailangan ang kumpletong impormasyon ng End User, hindi tatanggapin ang impormasyon ng reseller para sa end user.

Tandaan: Ang mga proyekto na mga lisensyang HALO Cloud lang ay hindi kwalipikado para sa pagpaparehistro ng proyekto.

Mangyaring maglaan ng 2 buong araw ng negosyo para sa pagsusuri. Pakitandaan na ang ilang mga pagpaparehistro ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at pag-apruba.