paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagpaparehistro ng Proyekto

MGA KAHILINGAN SA ESPESYAL NA PAGPRESYO

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Regional Channel Sales Manager upang talakayin ang anumang kahilingan sa pagpepresyo ng exception. Pindutin dito upang ma-access ang aming mapa ng pagbebenta upang makipag-ugnayan sa naaangkop na RCSM para sa iyong pagkakataon.

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang irehistro ang iyong mga pagkakataon sa dami.

  • Mayroon walang minimum na kinakailangan sa kita para sa HALO 2C, HALO 3C o HALO 3C-PC.

Kinakailangan ang kumpletong impormasyon ng End User, hindi tatanggapin ang impormasyon ng reseller para sa end user. Tandaan: Ang mga proyekto na mga lisensyang HALO Cloud lang ay hindi kwalipikado para sa pagpaparehistro ng proyekto. Mangyaring maglaan ng 2 buong araw ng negosyo para sa pagsusuri. Pakitandaan na ang ilang mga pagpaparehistro ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at pag-apruba.

IMPORMASYON NG DISTRIBUTOR
Impormasyon ng Reseller
Impormasyon ng End User
KARAGDAGANG IMPORMASYON