paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Kasunduan sa Lisensya ng End User

Huling na-update: Mayo 2024


Ang IPVideo EULA at Mga Tuntunin ng Serbisyo (ang “Kasunduan” na ito) ay namamahala sa iyong paggamit ng IPVideo HALO at SentryERS bilang isang serbisyo, software bilang isang serbisyo o iba pang naka-host na alok (ang “Mga Serbisyo”) na ginawang available sa iyo sa ilalim ng Kasunduang ito. Ang Kasunduang ito ay isang may-bisang legal na kontrata sa pagitan mo o ng entity kung saan mo tinanggap ang Kasunduang ito (“ikaw” at “iyo”) at Motorola Solutions, Inc., na may mga tanggapan sa 500 W. Monroe Street, Suite 4400, Chicago, IL 60661, kabilang ang mga kaakibat na kumpanya (“Motorola”). Ikaw at ang Motorola ay maaaring tukuyin ang bawat isa bilang isang "Partido" at sama-sama bilang "Mga Partido." Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na nabasa mo, naunawaan at sumasang-ayon na sumailalim sa Kasunduang ito, na sinusugan paminsan-minsan. Kung hindi ka o hindi sumasang-ayon na sumailalim sa Kasunduang ito, hindi mo maaaring i-access o gamitin ang Mga Serbisyo. Kung ina-access o ginagamit mo ang Mga Serbisyo sa ngalan ng isang tao o isang organisasyon, sumasang-ayon ka sa Kasunduang ito para sa taong iyon o organisasyon at kinakatawan sa Motorola na may awtoridad kang itali ang taong iyon o organisasyon sa Kasunduang ito.


1. Mga Serbisyo. Alinsunod sa iyong patuloy na pagsunod sa Kasunduang ito, maaari mong i-access at gamitin ang Mga Serbisyo para sa iyong panloob na layunin ng negosyo lamang, alinsunod sa Dokumentasyon. Kasama sa Mga Serbisyo ang access sa karaniwang magagamit na dokumentasyon ng Motorola para sa paggamit at pagpapatakbo ng Mga Serbisyo (ang “Dokumentasyon”). Ang ibig sabihin ng “Order” ay bawat dokumento sa pag-order (hal. isang order o order form) na tumutukoy sa Kasunduang ito o sa Mga Serbisyo at nasa pagitan mo at ng Motorola o isa sa mga awtorisadong distributor o reseller ng Motorola alinsunod sa kung saan ka bumili ng nakabatay sa termino na karapatang gamitin ang Mga Serbisyo .


2. Mga Awtorisadong Gumagamit. Maliban kung tinukoy sa isang Order, papahintulutan mo lamang ang mga indibidwal na pinahintulutan mo (“Mga Awtorisadong User”) na gumamit ng username at password (“Impormasyon ng Account”'). Kung ikaw ay isang tagapag-empleyo, titiyakin mong ang lahat ng iyong Awtorisadong User ay sumusunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito at ikaw ay magkakasama at magkakahiwalay na mananagot para sa lahat ng mga aksyon at pagtanggal ng mga Awtorisadong User na may kaugnayan sa kanilang pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo, at anumang ang kabiguan ng naturang Awtorisadong User na sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito ay magiging isang paglabag mo. Sisiguraduhin mo ang seguridad at pagiging kumpidensyal ng bawat Impormasyon ng Account ng Mga Awtorisadong Gumagamit, at ikaw ang may pananagutan para sa lahat ng aktibidad na isinagawa sa Mga Serbisyo kasama ang Impormasyon ng Account.


3. Mga pagbabago. Ang Motorola ay maaaring, anumang oras at sa sarili nitong paghuhusga, magbago, mag-upgrade o maglabas ng bagong bersyon ng Mga Serbisyo, o anumang bahagi ng mga tampok at function nito. Maliban kung malinaw at hiwalay na sinang-ayunan ng Motorola, ang anumang pagbabago o bagong bersyon ng Serbisyo ay sasailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang ito. Maaaring i-update ang dokumentasyon para sa anumang Serbisyo upang ipakita ang mga naturang pagbabago. Para sa kalinawan, ang mga bagong feature o pagpapahusay na idinagdag sa anumang Serbisyo ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang Bayarin. Ang Motorola ay gagamit ng mga pagsisikap na makatwiran sa komersyo upang ipaalam sa iyo ang anumang materyal na nakapipinsalang pagbabago sa o paghinto ng Mga Serbisyo. Kung itatag mo na ang isang pagbabagong ginawa ng Motorola alinsunod sa Seksyon na ito ay may materyal na masamang epekto sa iyong awtorisadong paggamit ng Mga Serbisyo, maaari mong abisuhan ang Motorola nang nakasulat, at ang Motorola ay maaaring magmungkahi ng mga resolusyon o mga solusyon. Kung ang Motorola ay hindi makapagbigay sa iyo ng isang resolusyon o makatuwirang solusyon na kasiya-siya sa iyo, kung gayon sa kabila ng anumang bagay na salungat, maaari mong wakasan ang Kasunduang ito sa nakasulat na paunawa sa Motorola.


4. Mga Serbisyong Beta. Kung gumawa ang Motorola ng anumang beta na bersyon ng isang Serbisyo (“Serbisyong Beta”) na magagamit mo, maaari mong piliing gamitin ang naturang Serbisyong Beta sa iyong sariling paghuhusga, sa kondisyon na gagamitin mo lamang ang Serbisyong Beta para sa mga layunin ng iyong sariling panloob na pagsusuri ng naturang Serbisyong Beta. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng Mga Serbisyo ng Beta ay inaalok ng “gaya ng dati” at walang anumang representasyon o warranty o iba pang mga pangako o proteksyon mula sa Motorola. Tutukuyin ng Motorola ang tagal ng panahon ng pagsusuri para sa anumang Serbisyong Beta, sa sarili nitong pagpapasya, at maaaring ihinto ng Motorola ang anumang Serbisyong Beta anumang oras. Kinikilala mo na ang Mga Serbisyo ng Beta, ayon sa kanilang likas na katangian, ay hindi pa ganap na nasubok at maaaring maglaman ng mga depekto o mga kakulangan.


5. License Grant; Software. Alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito at sa naaangkop na Kautusan, binibigyan ka ng Motorola ng isang limitado, hindi eksklusibong lisensya para sa Termino upang ma-access at magamit ang Mga Serbisyo para sa iyong panloob na layunin ng negosyo sa paraang naaayon sa Dokumentasyon. Maaaring kailanganin ng Mga Serbisyo ang pag-download, paggamit, o pag-install ng software (“Software”) upang gumana (hal. software na naka-embed sa iyong lokasyon o sa iyong kagamitan o system). Ang software na ibinigay sa iyo bilang bahagi ng Serbisyo ay maaaring ibigay sa ilalim ng kasunduan sa lisensya ng end user na kasama sa naturang software o mga naaangkop na tuntunin ng serbisyo. Kung ang Software ay hindi binibigyan ng isang kasunduan sa lisensya ng end user, binibigyan ka ng Motorola ng isang limitado, hindi eksklusibo, hindi nasu-sublicens na lisensya para sa Termino na gamitin lamang ang naturang Software upang ma-access at magamit ang Mga Serbisyo na napapailalim sa Kasunduang ito. Ikaw ang may pananagutan sa pag-download at pag-install ng kasalukuyang bersyon ng naturang Software, dahil maaari itong i-update paminsan-minsan. Maaaring pana-panahong suriin ng Software ang mga update na awtomatikong mai-install sa iyong kagamitan o system nang hindi nagbibigay ng anumang karagdagang abiso o nangangailangan ng anumang karagdagang pahintulot mula sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, sumasang-ayon kang tumanggap ng mga ganitong uri ng awtomatikong pag-update nang walang anumang karagdagang abiso, at pumapayag ka sa mga awtomatikong pag-update na ito. Kung ayaw mo ng mga update, dapat mong ihinto ang paggamit ng Mga Serbisyo at Software at wakasan ang iyong account; kung hindi, awtomatiko kang makakatanggap ng mga update na ito. Kinikilala mo na ang pag-install ng mga update ay maaaring kailanganin para sa patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo at Software, at sumasang-ayon ka na agad na mag-install ng anumang mga update na ibinigay ng Motorola.


6. Antas ng Serbisyo ng Availability. Maliban kung ang ibang antas ng availability ng Mga Serbisyo ay itinakda sa Kautusan, ang Motorola ay gagamit ng makatwirang pangkomersyo na mga pagsisikap upang gawing available ang Mga Serbisyo dalawampu't apat (24) na oras sa isang araw, pitong (7) araw sa isang linggo, maliban sa hindi pagkakaroon ng Mga Serbisyong Beta at hindi available na dapat bayaran. sa (a) pagpapanatili ng system at nakaplanong downtime (kung saan dapat gumamit ang Motorola ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng paunang abiso) at (b) anumang kawalan ng kakayahang dulot ng: (i) iyong software o hardware o Third Party na Software o hardware; (ii) mga pangyayaring lampas sa makatwirang kontrol ng Motorola, kabilang ngunit hindi limitado sa internet service provider at mobile carrier service availability; at (iii) maling paggamit ng Mga Serbisyo o iba pang paglabag mo sa Kasunduang ito.


7. Mga Paghihigpit Hindi mo (at hindi papayagan ang iba, kabilang ang mga Awtorisadong User, na) (a) i-access o gamitin ang Mga Serbisyo sa anumang paraan o para sa anumang layunin maliban sa hayagang pinahihintulutan ng Kasunduang ito; (b) gawing available ang Mga Serbisyo para magamit ng mga hindi awtorisadong third party, kabilang ang sa pamamagitan ng isang komersyal na pag-upa o pagsasaayos ng pagbabahagi; (c) reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, o i-reprogram ang Software o anumang bahagi nito sa isang form na nababasa ng tao; (d) baguhin, baguhin, pakialaman, kopyahin, kopyahin o lumikha ng mga hinangong gawa ng, o pagsamahin ang Mga Serbisyo; (e) i-publish, ipamahagi, lisensya, ipahiram, ibenta, i-lease, i-host o kung hindi man komersyal na pagsasamantala sa Mga Serbisyo; (f) gumawa ng anumang aksyon na magiging sanhi ng mga Serbisyo na mailagay sa pampublikong domain; (g) gamitin ang Mga Serbisyo upang makipagkumpitensya sa Motorola; (h) alisin, baguhin, o itago, ang anumang copyright, trademark, mga karapatan sa pagmamay-ari, disclaimer o babala na paunawa; (i) magbahagi ng mga kredensyal ng user (kabilang ang mga Awtorisadong User); (j) gamitin ang Mga Serbisyo upang mag-imbak o magpadala na naglalaman o ginagamit upang simulan ang pag-atake ng serbisyo sa pagtanggi, mga virus ng software o iba pang nakakapinsala o nakakahamak na code; (k) ayusin ang anumang teknikal o seguridad na mga paghihigpit o limitasyon sa Mga Serbisyo; o (l) pag-access o pagtatangkang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang Serbisyo sa pamamagitan ng paraan maliban sa isang interface na ibinigay ng Motorola.


8. Mga Third-Party na Produkto. Maaaring pahintulutan ng Mga Serbisyo ang pag-access sa mga produkto, nilalaman, serbisyo, impormasyon, website, o iba pang materyal na pag-aari ng mga third party at isinama sa o naa-access na Mga Serbisyo ("Mga Produkto ng Third-Party"). Sumasang-ayon kang sumunod, at sumasang-ayon na sumailalim sa, mga tuntunin at kundisyon, kabilang ang mga naaangkop na lisensya ng third party o iba pang mga kasunduan, na nauugnay sa Mga Produkto ng Third Party, bilang karagdagan sa mga tuntunin at paghihigpit na nilalaman sa Kasunduang ito. Huwag i-install, i-access, o gamitin ang mga naturang Third-Party na Produkto kung hindi mo tinatanggap ang kanilang mga tuntunin. Kung ang Mga Third-Party na Produkto ay may kasamang open source na software, maaaring may karapatan ang Customer na makatanggap ng source code para sa naturang software; ang isang kopya ng naturang source code ay maaaring makuha nang walang bayad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Motorola.


9. Pagsunod sa mga Batas. Sisiguraduhin mong ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo at Software (kung naaangkop) ay sumusunod sa lahat ng banyaga, pederal, pang-estado at lokal na batas, mga tuntunin at regulasyon na naaangkop na mga batas na naaangkop sa iyong paggamit. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo, ginagarantiyahan mo na nakuha mo ang lahat ng kinakailangang karapatan at pahintulot na kinakailangan para sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Maaaring, sa pagpapasya nito, ihinto ng Motorola ang pagbibigay o kung hindi man ay baguhin ang Mga Serbisyo o Software upang makasunod sa anumang mga pagbabago sa naaangkop na batas. Titiyakin mong mayroon ka ng lahat ng kinakailangang karapatan at pahintulot na gumamit ng anumang Data ng Customer na isinumite mo o kung hindi man ay ginagamit kaugnay ng Mga Serbisyo.


10. Kontrol sa Pag-export. Hindi mo maaaring (at ang iyong Mga Awtorisadong User ay maaaring hindi) i-access o gamitin ang Software o Mga Serbisyo sa anumang hurisdiksyon kung saan ang probisyon ng naturang Software at Mga Serbisyo ay ipinagbabawal sa ilalim ng mga naaangkop na batas o regulasyon (a "Ipinagbabawal na Jurisdiction”), at hindi ka magbibigay ng access sa Software o Mga Serbisyo sa anumang pamahalaan, entity, o indibidwal na matatagpuan sa isang Ipinagbabawal na Jurisdiction. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (a) ikaw at ang iyong Mga Awtorisadong User ay hindi pinangalanan sa anumang listahan ng gobyerno ng US ng mga taong ipinagbabawal na tumanggap ng mga pag-export sa US, o makipagtransaksyon sa sinumang tao sa US; (b) ikaw at ang iyong mga Awtorisadong Gumagamit ay hindi isang nasyonal ng, o isang kumpanyang nakarehistro sa, anumang Ipinagbabawal na Jurisdiction; (c) hindi mo papahintulutan ang iyong mga Awtorisadong User na i-access o gamitin ang Software o Mga Serbisyo na lumalabag sa anumang US o iba pang naaangkop na embargo, pagbabawal o paghihigpit sa pag-export; at (d) ikaw at ang iyong mga Awtorisadong User ay susunod sa lahat ng naaangkop na batas patungkol sa pagpapadala ng teknikal na data na na-export mula sa US at sa bansa kung saan ikaw, iyong mga empleyado, at iyong mga Awtorisadong User ay matatagpuan.


11. Termino at Pagwawakas. Ang Kasunduang ito ay magsisimula sa (a) ang petsa kung kailan mo unang na-access o ginamit ang Serbisyo; o (b) tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng paunang invoice para sa Mga Serbisyo, alinman ang nangyari nang mas maaga (ang “Petsa ng Epektibo”) at mananatiling may bisa para sa terminong itinakda sa Kautusan (ang “Initial na Termino”). Maliban kung mas maagang wakasan alinsunod sa mga probisyon ng Kasunduang ito, ang iyong subscription ay patuloy na magre-renew para sa parehong haba ng Paunang Termino (bawat isa ay "Termino sa Pag-renew" at kasama ng Paunang Termino, ang "Termino") maliban kung at hanggang sa alinmang partido nagbibigay ng hindi bababa sa tatlumpung (30) araw na nakasulat na paunawa sa isa pa sa kanilang layunin na wakasan sa pagtatapos ng Termino. Maaaring wakasan ng alinmang Partido ang Kasunduan sa nakasulat na paunawa kung ang ibang Partido ay lumabag sa isang materyal na obligasyon sa ilalim ng Kasunduan at hindi nalulunasan ang naturang paglabag sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkatapos matanggap ang abiso ng paglabag o nabigo na gumawa ng isang plano sa paggamot sa loob ng naturang panahon ng oras. Maaaring wakasan ng Motorola ang anumang Serbisyo, sa kabuuan o sa bahagi, kung sakaling plano ng Motorola na ihinto ang pag-aalok ng naaangkop na Serbisyo sa mga customer. Sa pagwawakas ng Kasunduang ito para sa anumang kadahilanan, ang iyong paggamit at pag-access sa Mga Serbisyo ay awtomatikong magwawakas. FINAL NA ANG IYONG PAGBILI. KUNG KAnselahin MO HINDI KA MAKATANGGAP NG REFUND NG O KREDIT PARA SA ANUMANG PORTION NG MGA BAYAD NA BINAYARAN PARA SA KASALUKUYANG PANANAHON NG MGA SERBISYO NOON. Kung winakasan ng Motorola ang iyong Mga Serbisyo, ibabalik ng Motorola ang anumang bayad na nai-remit mo na sa Motorola para sa naturang Mga Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, maaari mong kanselahin ang iyong Mga Serbisyo anumang oras, ngunit ang naturang pagkansela ay magkakabisa sa pagtatapos ng Termino. Ikaw ang mananagot para sa lahat ng Bayarin (kasama ang anumang naaangkop na mga buwis at iba pang mga singil) na natamo hanggang sa pag-expire ng Termino. Kung kakanselahin mo, ang iyong karapatang gamitin ang Mga Serbisyo ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Termino at pagkatapos ay magwawakas nang walang karagdagang mga singil, maliban kung inutusan mo na wakasan nang mas maaga. Sa pagwawakas ng Kasunduang ito, walang obligasyon ang Motorola na mapanatili o magbigay ng anumang Data ng Customer at pagkatapos noon, maliban kung ipinagbabawal ng batas, tanggalin ang lahat ng Data ng Customer sa mga system nito o kung hindi man nasa pagmamay-ari nito alinsunod sa Privacy Statement.


12. Pagsuspinde. Maaaring suspindihin ng Motorola ang iyong pag-access o paggamit ng Serbisyo, sa kabuuan o bahagi, kaagad at nang walang abiso sa iyo, kung matukoy ng Motorola na (a) ikaw ay lumalabag sa Kasunduang ito; (b) anumang halaga na inutang mo ay mananatiling lampas sa dapat bayaran; (c) ang pag-access o paggamit mo o ng iyong Awtorisadong Gumagamit sa Serbisyo ay nagdudulot ng seguridad o iba pang panganib o masamang epekto sa Serbisyo, sa mga system ng Motorola o Motorola, o sa anumang ikatlong partido (kabilang ang iba pang mga customer ng Motorola); o (d) ang iyong kasunduan sa isang reseller para sa Mga Serbisyo ay magwawakas o mag-e-expire.


13. Epekto ng Pagwawakas o Pag-expire. Sa pagwawakas para sa anumang dahilan o pag-expire ng Kasunduang ito, ikaw at ang iyong Mga Awtorisadong Gumagamit ay hihinto sa paggamit ng Mga Serbisyo at ibabalik o sisirain (sa opsyon ng Motorola) ang lahat ng Kumpidensyal na Impormasyon ng Motorola na nasa kanilang pagmamay-ari o kontrol at, kung naaangkop, ay magbibigay ng patunay ng naturang pagkasira. . Kung mayroon kang anumang hindi pa nababayarang obligasyon sa pagbabayad sa ilalim ng Kasunduang ito sa ilalim ng isang Kautusan, maaaring pabilisin at ideklara ng Motorola ang lahat ng ganoong obligasyon sa iyo kaagad na dapat bayaran at babayaran mo. Sa kabila ng dahilan ng pagwawakas o pag-expire, dapat mong bayaran ang Motorola o ang reseller ng Motorola, kung naaangkop, para sa Mga Serbisyong naihatid na. Mayroon kang tungkulin na pagaanin ang anumang mga pinsala sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang ang kung sakaling mag-default ang Motorola at ang iyong pagwawakas ng Kasunduang ito.


14. Bayarin at Buwis. Maliban kung napagkasunduan ng Motorola, babayaran mo ang reseller ng Motorola ng anumang mga bayarin na tinukoy para sa Mga Serbisyo alinsunod sa naaangkop na Kautusan (ang "Bayarin”). Ang mga bayarin ay dapat bayaran sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng invoice, o gaya ng tinukoy sa Order. Ang mga huling pagbabayad ay sasailalim sa mga singil sa interes sa rate na 1.5% bawat buwan o pinakamataas na rate na pinahihintulutan ng batas, alinman ang mas mababa. Sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang iyong Order ay hindi maaaring kanselahin at ang mga halagang ibinayad ay hindi maibabalik, maliban kung iba ang ibinigay sa Kasunduang ito o sa iyong Order. Maliban kung iba ang itinakda sa isang naaangkop na Order, ang anumang pag-renew ng Mga Serbisyo ay nasa naaangkop na presyong listahan noon. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang isang purchase order o iba pang abiso upang magpatuloy ay hindi kinakailangan para sa pagbabayad para sa Mga Serbisyo. Ang mga Bayarin ay hindi kasama ang anumang excise, benta, pagpapaupa, paggamit, ari-arian, o iba pang mga buwis, pagtasa, tungkulin, o mga singil sa regulasyon o mga kinakailangan sa kontribusyon (sama-sama, "buwis”), lahat ng ito ay babayaran mo, maliban bilang exempt ng batas, maliban kung tinukoy sa isang Order. Kung kinakailangan ng Motorola na magbayad ng anumang Mga Buwis, babayaran mo ang Motorola para sa mga naturang Buwis (kabilang ang anumang interes at mga parusa) sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkatapos mong matanggap ang isang invoice samakatuwid. Ang Motorola ang tanging mananagot sa pag-uulat ng mga buwis sa kita at netong halaga nito. Babayaran mo ang lahat ng mga gastos sa hukuman, mga bayarin, mga gastos, at mga makatwirang bayad sa abogado na natamo ng MotorolaI sa pagkolekta ng mga delingkwenteng Bayarin. Kung bibili ka ng Mga Serbisyo mula sa isang entity na huminto sa pagiging isang awtorisadong reseller ng Motorola, maaaring abisuhan ka ng Motorola at maaaring i-refer ka sa ibang reseller o maaari kang singilin para sa pag-access at paggamit ng Serbisyo alinsunod sa Kasunduang ito.


15. Kagamitang Ibinigay ng Customer. Ang ilang partikular na bahagi, kabilang ang kagamitan at software, na hindi ibinigay ng Motorola ay maaaring kailanganin para sa paggamit ng Software at Mga Serbisyo (“Kagamitang Ibinigay ng Customer”). Magiging responsable ka, sa iyong sariling gastos at gastos, para sa pagbibigay at pagpapanatili ng Kagamitang Ibinigay ng Customer sa maayos na pagkakasunud-sunod. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang lahat ng karapatan sa Kagamitang Ibinigay ng Customer upang ibigay ang Software at Mga Serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito, at ang naturang pag-access at paggamit ay hindi lalabag sa anumang mga batas o lumalabag sa anumang mga karapatan ng third-party (kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian). Ikaw (at hindi ang Motorola) ang ganap na mananagot para sa Kagamitang Ibinigay ng Customer, at agad mong aabisuhan ang Motorola ng anumang pinsala, pagkawala, pagbabago, o pagnanakaw na Ibinigay ng Customer na maaaring makaapekto sa kakayahan ng Motorola na ibigay ang Software at Mga Serbisyo sa ilalim ng Kasunduang ito. .


16. LIMITADONG WARRANTY; DISCLAIMER. Ginagarantiyahan ng Motorola na ang Mga Serbisyo ay gaganap nang malaki alinsunod sa Dokumentasyon nito sa buong Termino. Maliban sa lawak na ipinagbabawal ng naaangkop na batas, ang tanging obligasyon ng Motorola at ang iyong nag-iisa at eksklusibong remedyo para sa paglabag sa nabanggit na warranty ay ang Motorola ay gagamit ng mga pagsisikap na makatwiran sa komersyo upang itama ang hindi sumusunod na paggana ng Serbisyo nang walang bayad. Hindi mananagot ang Motorola para sa hindi pagsunod sa warranty na dulot ng paggamit o kumbinasyon sa hardware at software na hindi ibinigay ng Motorola, maling paggamit ng Serbisyo, o iyong kapabayaan o sadyang maling pag-uugali. MALIBAN SA MGA TAHAS NA WARRANTY SA KASUNDUANG ITO, ANG MGA SERBISYO, BETA SERVICES, SOFTWARE, THIRD-PARTY SOFTWARE AT ANUMANG DATA, IMPORMASYON O RESULTA NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO AY IBINIGAY SA ISANG “AS AVAILABLE” AT “AS IS” . ANG MGA WARRANTY NA ITINAKDA SA KASUNDUAN AY ANG MGA KUMPLETO NA WARRANTY PARA SA SOFTWARE AT MGA SERBISYO AT ANG MOTOROLA AY ITINANGGI ANG LAHAT NG IBA PANG WARRANTY O KONDISYON, HAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA ANG MGA IPINAHIWATIT NA WARRANTY OF MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIDO, AT, PARTIDO. ANG MOTOROLA AY HINDI KINAKATAWAN O GINIGARANTI NA ANG PAGGAMIT NG SOFTWARE AT MGA SERBISYO AY HINDI MAAANTALA, WALANG ERROR, O LIBRE NG MGA VULNERABILITIES SA SEGURIDAD, O NA MATUTUNAN NILA ANG IYONG MGA PARTIKULAR NA KINAKAILANGAN.


17. Indemnification ng Motorola. Ipagtatanggol ng Motorola ang anumang claim ng third-party na ihaharap laban sa iyo na nagsasabing ang Mga Serbisyo (ang "Lumalabag na Produkto”) direktang lumalabag sa isang patent o copyright ng United States (“Claim sa Paglabag”), at babayaran ng Motorola ang lahat ng danyos na sa wakas ay iginawad ng korte na may karampatang hurisdiksyon para sa isang Claim sa Paglabag, o sinang-ayunan ng nakasulat na Motorola sa pag-aayos ng isang Claim sa Paglabag. Ang mga tungkulin ng Motorola sa ilalim ng seksyong ito ay nakakondisyon sa: (a) agad mong abisuhan ang Motorola nang nakasulat sa Claim sa Paglabag; (b) Motorola na may tanging kontrol sa pagtatanggol sa demanda at lahat ng negosasyon para sa pag-areglo o kompromiso nito; at (c) nakikipagtulungan ka sa Motorola at, kung hiniling ng Motorola, nagbibigay ng makatwirang tulong sa pagtatanggol sa Claim sa Paglabag. Kung mangyari ang isang Claim sa Paglabag, o sa opinyon ng Motorola ay malamang na mangyari, ang Motorola ay maaaring sa opsyon at gastos nito: (a) kumuha para sa iyo ng karapatang magpatuloy sa paggamit ng Lumalabag na Produkto; (b) palitan o baguhin ang Lumalabag na Produkto upang ito ay maging hindi lumalabag; o (c) bigyan ka ng pro-rated na refund ng anumang halagang paunang bayad para sa Lumalabag na Produkto. Bilang karagdagan sa iba pang mga pinsalang itinanggi sa ilalim ng Kasunduang ito, walang tungkulin ang Motorola na ipagtanggol ang anumang Claim sa Paglabag na nagmula sa o nakabatay sa o nagmumula sa sumusunod ("Mga Ibinukod na Claim"): (a) Data ng Customer, Ibinigay ng Customer Kagamitan, nilalamang hindi Motorola, o kagamitan ng third-party, hardware, software, data, o iba pang materyal na third-party; (b) ang kumbinasyon ng Mga Serbisyo sa anumang mga produkto o materyales na hindi ibinigay ng Motorola; (c) anumang Serbisyo na idinisenyo, binago, o ginawa alinsunod sa iyong mga disenyo, detalye, alituntunin o tagubilin; (d) isang pagbabago sa Serbisyo ng isang partido maliban sa Motorola; (e) ang paggamit ng Serbisyo sa paraang para sa Serbisyo ay hindi idinisenyo o hindi naaayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito; o (f) ang iyong pagkabigo na gumamit o mag-install ng update sa anumang Software o Serbisyo na nilayon upang itama ang inaangkin na paglabag. Sa anumang pagkakataon, ang pananagutan ng Motorola na nagreresulta mula sa isang Claim sa Paglabag ay lalawig sa anumang paraan sa anumang mga pagbabayad na dapat bayaran batay sa royalty, maliban sa isang makatwirang royalty batay sa kita na nakuha ng Motorola mula sa iyo mula sa mga benta o lisensya ng Lumalabag na Produkto. MALIBAN SA LABAS NA IPINAGBABAWAL NG NAAANGKOP NA BATAS, ANG MGA PROBISYON NG SEKSYON NA ITO AY NAGSASAAD NG NAG-IISA AT EKSKLUSIBONG OBLIGASYON AT PANANAGUTAN NG MOTOROLA PARA SA ANUMANG CLAIM NG PAGLABAG. PARA SA KALIWANAG, ANG MGA KARAPATAN AT REMEDYANG IBINIGAY SA SEKSIYON NA ITO AY NAPASILALIM SA, AT LIMITADO NG, MGA PAGHIHIGPIT NA ITINAKDA SA LIMITASYON NG PANANAGUTAN SEKSYON SA IBABA.


18. Indemnification mo. Ipagtatanggol mo, babayaran ng danyos, at gagawing hindi nakakapinsala ang Motorola at ang mga subcontractor, subsidiary at iba pang kaanib nito mula sa at laban sa anuman at lahat ng pinsala, pagkalugi, pananagutan, at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayarin at gastos ng mga abogado) na magmumula sa anumang aktwal o bantang third-party. paghahabol, kahilingan, aksyon, o paglilitis na nagmumula sa o nauugnay sa (a) Mga Ibinukod na Claim; (b) ang iyong pagkabigo na matugunan ang mga minimum na kinakailangan na itinakda sa naaangkop na Dokumentasyon o tumugma sa naaangkop na mga detalye na ibinigay sa Motorola kaugnay ng Mga Serbisyo; (c) ang iyong (o ang iyong mga tagapagbigay ng serbisyo, ahente, empleyado, o Awtorisadong Gumagamit) kapabayaan o sadyang maling pag-uugali; at (d) anumang paglabag sa Kasunduang ito. Ang indemnity na ito ay hindi malalapat sa lawak ng anumang naturang paghahabol ay sanhi ng paggamit ng Motorola ng Customer-Provided Equipment, Customer Data, o non-Motorola content na lumalabag sa Kasunduan. Bibigyan ka ng Motorola ng maagap, nakasulat na paunawa ng anumang paghahabol na napapailalim sa nabanggit na bayad-pinsala. Ang Motorola ay, sa sarili nitong gastos, ay makikipagtulungan sa iyo sa pagtatanggol o pag-aayos ng claim.


19. Limitasyon ng Pananagutan. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang hiwalay na kasunduan sa isang reseller ay nagtatakda ng iyong mga remedyo kung sakaling ikaw o alinman sa iyong Awtorisadong User o iba pang third party ay makaranas ng anumang pinsala o pagkalugi na nagmumula sa o may kaugnayan sa Software at Mga Serbisyo o anumang iba pang produkto o serbisyo na ibinigay ng Motorola o ng reseller, at samakatuwid ay dapat kang tumingin lamang sa naturang reseller (at hindi sa Motorola) para sa recourse para sa mga naturang pagkalugi o pinsala at para sa anumang iba pang mga claim o remedyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, higit ka pang sumasang-ayon na ang pananagutan ng Motorola kaugnay ng Software at Mga Serbisyo at ang Kasunduang ito ay limitado gaya ng itinakda sa Seksyon na ito. HANGGANG SA MAXIMUM NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, MOTOROLA, MGA KAAPI NITO, AT NITO AT KANILANG KANILANG MGA OPISYAL, DIRECTOR, EMPLEYADO, SUBCONTRACTOR, AHENTE, KAHALIP, AT ASSIGNS (KOLLEKTIBONG, ANG “MOTOROLA CONTRACTORS NOT BELIABLE NA PARTIDO”) (SA ILALIM MAN NG MGA OBLIGASYON SA INDEMNITY NG MOTOROLA, ISANG DAHILAN NG PAGKILOS PARA SA PAGLABAG SA KONTRATA, SA ILALIM NG TEORYA NG TORT, O IBA PA) PARA SA, ANUMANG (A) DI DIREKTA, NAGSASAAD, ESPESYAL, HALIMBAWA, PUNITIVE, O HINUNGDANG MGA PINSALA; (B) NAWANG KITA, KITA, MGA OPORTUNIDAD NG CUSTOMER, NEGOSYO, INAASAHANG PAG-IPIPI, O GOODWILL; AT (C) PAG-ALAM SA NEGOSYO. ANG KABUUANG KASUNDUAN NA PANANAGUTAN NG MGA PARTIDO NG MOTOROLA, BATAY MAN SA ISANG CLAIM SA KONTRATA O SA TORT, BATAS O EQUITY, NA KAUGNAY SA O NAGMULA SA KASUNDUAN AY HINDI HIGIT SA KABUUANG MGA BAYAD PARA SA SERBISYO KUNG KUNG SAAN KAUGNAY ANG PAGHAHINGIN. MAGKASUNOD-SUNOD NA LABINDALAWANG (12) BUWAN NA PANAHON NA AGAD BAGO ANG PANGYAYARI KUNG SAAN NAGMULA ANG UNANG PAG-ANGKIN. ANG NABANGGIT NA LIMITASYON KAHIT NA IPAYYO MO O ANUMANG THIRD PARTY ANG MOTOROLA KAHIT NA POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA O PAGKAWALA AT KUNG ANG GANITONG MGA PINSALA O PAGKAWALA AY MAAABOT.


SA kabila ng ANUMANG IBANG PROVISYON NG KASUNDUANG ITO, ANG MOTOROLA AY WALANG PANANAGUTAN PARA SA MGA PINSALA NA MULA SA (A) DATA NG CUSTOMER, KASAMA ANG PAGLILIPAT NITO SA MOTOROLA, O ANUMANG IBA PANG DATA NA AVAILABLE SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO; (B) EQUIPMENT NA IBINIGAY NG CUSTOMER, NILALAMAN NA HINDI MOTOROLA, SITE NG CUSTOMER, O EQUIPMENT NG THIRD-PARTY, HARDWARE, SOFTWARE, DATA, O IBA PANG THIRD-PARTY NA MATERYAL, O ANG PAGSASAMA NG MGA SERBISYO NA KASAMA; (C) PAGKAWALA NG DATA O PAG-HACKING, RANSOMWARE, O IBA PANG PAG-ATAKE O DEMANS NG THIRD-PARTY; (D) PAGBABAGO NG MGA SERBISYO NG ANUMANG TAO MALIBAN SA MOTOROLA; (E) MGA REKOMENDASYON NA IBINIGAY KAUGNAY SA O NG MGA SERBISYO; (F) MGA SERBISYO SA PAG-RECOVER NG DATA O MGA PAGBABAGO NG DATABASE; (G) PAG-ALAM O PAGBIGO NG PAGKAKONEKTIVIDAD, MGA KAHIRAPAN, O MGA PANGYAYARI SA SEGURIDAD; (H) PAGKAKABAGSA SA O PAGSASAMA SA MGA SYSTEMS, EQUIPMENT, O DATA NG CUSTOMER O THIRD PARTIES, KASAMA ANG PAGTANGGI NG ACCESS SA MGA USER, O PAGSASARA NG MGA SYSTEM NA DULOT NG SOFTWARE O HARDWARE NG INTRUSION DETECTION; (I) AVAILABILITY O TUMPAK NG ANUMANG DATA NA AVAILABLE SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO, O INTERPRETASYON, PAGGAMIT, O MALING PAGGAMIT NITO; (J) MGA SERBISYONG BATAY SA LOKASYON AT PAGsubaybay; (K) MGA SERBISYONG BETA; O (L) ANG PAGLABAG NG CUSTOMER O ANUMANG AUTHORIZED USER SA KASUNDUANG ITO O MALING PAGGAMIT NG MGA SERBISYO.


20. Pagkakumpidensyal. Ang ibig sabihin ng “Kumpidensyal na Impormasyon” ay anuman at lahat ng hindi pampublikong impormasyon na ibinigay ng isang Partido (“Discloser”) sa isa pa (“Tatanggap”) na ibinunyag sa ilalim ng Kasunduang ito sa pasalita, nakasulat, graphic, nakikilala ng makina, o sample na form, bilang malinaw na itinalaga, may label o minarkahan bilang kumpidensyal o katumbas nito o na ang isang makatwirang negosyante ay isasaalang-alang na hindi pampubliko at kumpidensyal sa pamamagitan ng likas na katangian nito. Sa panahon ng Termino at sa loob ng tatlong (3) taon mula sa pag-expire o pagwawakas ng Kasunduang ito, ang Tatanggap ay (a) hindi magbubunyag ng Kumpidensyal na Impormasyon sa sinumang ikatlong partido, maliban kung hayagang pinahihintulutan sa Seksyon na ito; (b) paghigpitan ang pagsisiwalat ng Kumpidensyal na Impormasyon sa mga empleyado lamang (kabilang ang, mga empleyado ng anumang subsidiary na ganap na pag-aari, isang pangunahing kumpanya, anumang iba pang mga subsidiary na ganap na pagmamay-ari ng parehong pangunahing kumpanya), mga ahente o consultant na dapat mag-access sa Kumpidensyal na Impormasyon para sa layunin ng, at kung sino ang nakatali sa mga tuntunin ng pagiging kumpidensyal na halos kapareho sa mga nasa, Kasunduang ito; (c) hindi kumopya, magparami, mag-reverse engineer, mag-decompile o mag-disassemble ng anumang Kumpidensyal na Impormasyon; (d) gumamit ng parehong antas ng pangangalaga tulad ng para sa sarili nitong impormasyon na katulad ng kahalagahan, ngunit hindi bababa sa gumamit ng makatwirang pangangalaga, sa pag-iingat laban sa pagbubunyag ng Kumpidensyal na Impormasyon; (e) agad na abisuhan ang Nagsisiwalat kapag natuklasan ang anumang hindi awtorisadong paggamit o pagsisiwalat ng Kumpedensyal na Impormasyon at gumawa ng mga makatwirang hakbang upang mabawi ang pagmamay-ari ng Kumpedensyal na Impormasyon at maiwasan ang karagdagang hindi awtorisadong pagkilos o iba pang paglabag sa Kasunduang ito; at (f) gamitin lamang ang Kumpidensyal na Impormasyon kung kinakailangan upang matupad ang mga obligasyon nito at ma-secure ang mga karapatan nito sa ilalim ng Kasunduang ito. Maaaring ibunyag ng tatanggap ang Kumpidensyal na Impormasyon sa lawak na kinakailangan ng batas, kabilang ang isang hudisyal o pambatasan na kautusan o paglilitis.


21. Petsa. Kinikilala at pinapahintulutan mo ang pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng Motorola sa Data ng Customer gaya ng inilarawan sa Seksyon na ito.
a. Seguridad ng data. Ang Motorola ay nakatuon sa pagprotekta sa seguridad at integridad ng Data ng Customer. Ang Motorola ay magpapanatili ng isang programa sa seguridad ng impormasyon na naaayon sa marami at magkakaibang mga panganib na nauugnay sa mga teknolohiyang naka-network.
b. Datos ng mga kliente. Pagmamay-ari mo ang lahat ng karapatan, titulo at interes sa at sa Data ng Customer. Binibigyan mo ang Motorola at ang mga kaakibat at subcontractor nito ng isang hindi eksklusibo, pandaigdigan, sublicensable, panghabang-buhay, bayad na karapatan at lisensya upang gamitin ang Data ng Customer (kabilang ang pagproseso, pag-host, pag-cache, pag-imbak, pagpaparami, pagkopya, pagbabago, pagsasama-sama, pag-aralan, lumikha ng mga derivative na gawa mula sa naturang Customer Data at upang makipag-usap, magpadala, at ipamahagi ang naturang Customer Data sa mga third party na nakikipag-ugnayan ng Motorola) upang (a) gumanap, magbigay, mapanatili at protektahan ang Mga Serbisyo sa ilalim ng Kasunduan, (b) suriin ang Customer Data upang patakbuhin, panatilihin, pamahalaan, at pahusayin ang mga produkto at serbisyo ng Motorola, at (c) lumikha ng mga bagong produkto at serbisyo. Ise-secure at pananatilihin mo ang lahat ng legal na hinihiling na mga pahintulot at karapatan at ibinigay mo ang lahat ng legal na kinakailangan ng mga abiso upang ibigay ang Data ng Customer sa Motorola. Ikaw ang tanging responsable para sa lahat ng Data ng Customer kabilang ang paggawa o pagpapanatili ng mga backup at kopya ng lahat ng Data ng Customer at ang katumpakan, integridad, kalidad, legalidad, at pagiging angkop ng Data ng Customer. Ang Motorola ay hindi gumagawa ng anumang mga representasyon at warranty na may paggalang sa Data ng Customer. Ang "Data ng Customer" ay nangangahulugan ng data na ikaw o sinumang kumikilos sa ngalan mo, tumatakbo sa Mga Serbisyo, nagiging sanhi upang makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo o isinumite sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo.
c. Hindi Natukoy na Data. Sa kabila ng iba pang mga tuntunin sa Kasunduang ito, maaaring gamitin o ibunyag ng Motorola ang De-Identified Data para sa anumang layunin. Ang "De-Identified Data" ay nangangahulugang Data ng Customer na hindi direktang kumikilala sa iyo o sa pamamagitan ng hinuha.
d. Pinagsama-samang Istatistika. Maaaring subaybayan ng Motorola ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo upang mangalap ng data at impormasyong nauugnay sa paggamit mo ng Mga Serbisyo at/o impormasyong pinagsama-sama mula sa Data ng Customer na maaaring gamitin ng Motorola sa pinagsama-sama at hindi nakikilalang paraan (sama-sama, ang "Pinagsama-samang Istatistika"), para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na layunin: (i) upang magtipon ng istatistika at impormasyon sa pagganap na may kaugnayan sa probisyon at pagpapatakbo ng Mga Serbisyo; (ii) upang magbigay ng regular o hinihiling ng subscriber na pagpapanatili, pagkukumpuni, analytical o diagnostic na serbisyo na nauugnay sa Mga Serbisyo; (iii) upang matiyak ang pagsunod sa, o magbigay ng mga update o pagbabago sa, ang Kasunduang ito o ang Mga Serbisyo, at mga patakaran at protocol na nauugnay dito; o (iv) upang magtipon ng analytical at istatistikal na impormasyon para sa mga layunin ng pagbuo at pagpapabuti ng aming mga produkto at serbisyo.
e. Lokasyon ng Data. Maaaring ilipat ang Data ng Customer sa o iimbak at/o iproseso sa United States o ibang mga bansa kung saan nagpapatakbo ang Motorola o ang mga kaakibat o subcontractor nito. Kikilos ang Motorola alinsunod sa mga kinakailangan ng Kasunduang ito saanman iniimbak o pinoproseso ng Motorola ang Data ng Customer.
f. Pagbubunyag ng Legal na Layunin. Sa kabila ng iba pang mga tuntunin ng Seksyon na ito, maaaring gamitin o ibunyag ng Motorola ang Data ng Customer dahil naniniwala ang Motorola sa mabuting loob na kinakailangan o naaangkop: (i) sa ilalim ng naaangkop na batas, kabilang ang mga batas sa labas ng iyong bansang tinitirhan; (ii) upang sumunod sa legal na proseso; (iii) upang tumugon sa mga legal na kahilingan mula sa mga awtoridad ng publiko o pamahalaan; at (iv) upang ipatupad ang Kasunduang ito o payagan ang Motorola na ituloy ang mga magagamit na remedyo o limitahan ang mga pinsalang maaaring maranasan ng Motorola.
g. Personal na impormasyon. Ang Motorola ay nakatuon sa pag-iingat ng personal na impormasyon at pagproseso nito sa paraang naaayon sa mga inaasahan ng user. Ang addendum sa pagpoproseso ng data sa https://www.avigilon.com/global-data-processing-agreement (ang “DPA”) ay isinama sa pamamagitan ng sanggunian dito at ilalapat hanggang sa ang anumang Data ng Customer ay Personal na Data (tulad ng tinukoy sa DPA). Tungkol sa iba pang Personal na Data, kung mayroon man, ang Motorola ay susunod sa Privacy Statement sa https://www.avigilon.com/about/privacy na maaaring i-update paminsan-minsan.


22. Pagmamay-ari ng Intelektwal na Ari-arian; Feedback. Sa pagitan mo at ng Motorola, (a) pagmamay-ari ng Motorola ang lahat ng karapatan, titulo, at interes, kasama ang lahat ng karapatan sa intelektwal na ari-arian, sa at sa Software at Mga Serbisyo at (b) pagmamay-ari mo ang lahat ng karapatan, titulo, at interes, kabilang ang lahat ng intelektwal na ari-arian mga karapatan, sa at sa Data ng Customer. Kung ikaw o alinman sa iyong mga empleyado, kontratista, o ahente ay nagpadala o nagpapadala ng anumang mga komunikasyon o materyales sa Motorola na nagmumungkahi o nagrerekomenda ng mga pagbabago sa Mga Serbisyo, kabilang ang walang limitasyon, mga bagong feature o functionality na nauugnay dito, o kasama ang anumang komento, tanong, mungkahi, o katulad ng (“Feedback”), ang Motorola ay malayang gumamit ng naturang Feedback nang walang kinalaman sa anumang iba pang obligasyon o limitasyon sa pagitan mo at ng Motorola na namamahala sa naturang Feedback. Lahat ng Feedback ay at ituturing na hindi kumpidensyal. Sa pamamagitan nito, itinatalaga mo sa Motorola ang iyong ngalan, at magiging dahilan upang italaga sa amin ng iyong mga kinatawan sa ngalan nila, lahat ng karapatan, titulo, at interes sa anumang mga ideya, kaalaman, konsepto, diskarte, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian na nilalaman sa Feedback , nang walang anumang pagpapatungkol o kabayaran sa iyo, sa iyong mga kinatawan, o anumang ikatlong partido. Ang Mga Partido ay sumasang-ayon na, sa kabila ng anumang probisyon ng kasunduang ito sa kabaligtaran, ang lahat ng pag-aayos, pagbabago at pagpapahusay sa Mga Serbisyong inisip o ginawa ng o sa ngalan ng Motorola na nakabatay sa kabuuan o bahagi sa Feedback ay ang eksklusibong pag-aari. ng Motorola at lahat ng karapatan, titulo at interes sa at sa mga naturang pag-aayos, pagbabago o pagpapahusay ay ibibigay lamang sa Motorola. Ang lahat ng mga trademark, logo, at mga marka ng serbisyo (“Mga Marka”) na ipinapakita sa Mga Serbisyo ay pag-aari ng Motorola o ng kani-kanilang mga may-ari. Hindi ka pinahihintulutang gamitin ang alinman sa mga Marka nang walang naaangkop na paunang nakasulat na pahintulot ng Motorola o ng mga katulad na may-ari.


23. Force Majeure. Maliban sa mga obligasyon sa pagbabayad sa ilalim nito, wala sa alinmang Partido ang mananagot para sa hindi pagganap o pagkaantala ng pagganap dahil sa mga kaganapan sa labas ng makatwirang kontrol nito. Kung ang pagganap ay lubhang maaantala, ang apektadong Partido ay magbibigay ng abiso sa kabilang Partido, at ang Mga Partido ay sasang-ayon (sa pagsulat) sa isang makatwirang pagpapalawig sa anumang naaangkop na iskedyul ng pagganap.


24. Batas na Namamahala; Resolusyon sa hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng mga bagay na nauugnay sa o nagmumula sa Kasunduan ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Illinois, maliban kung ang kostumer ay ang Pamahalaan ng Estados Unidos (o isang ahensya nito), kung saan ang lahat ng mga bagay na nauugnay sa o nagmumula sa Kasunduan ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado kung saan ibinibigay ang Mga Serbisyo. Ang mga tuntunin ng UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information Transactions Act ay hindi ilalapat. Gagamitin ng Mga Partido ang sumusunod na pamamaraan upang malutas ang anumang mga hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa o magmumula sa Kasunduang ito (bawat isa, isang "Pagtatalo"). Maaaring simulan ng alinmang Partido ang mga pamamaraan sa pagresolba ng Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng pagpapadala ng paunawa ng Di-pagkakasundo sa kabilang Partido. Susubukan ng Mga Partido na lutasin kaagad ang Di-pagkakasundo sa pamamagitan ng mga negosasyong may mabuting loob, kabilang ang napapanahong pagdami ng Di-pagkakasundo sa mga executive na may awtoridad na ayusin ang Di-pagkakasundo. Kung ang isang Di-pagkakasundo ay hindi nalutas sa pamamagitan ng negosasyon, maaaring simulan ng alinmang Partido ang pamamagitan sa pamamagitan ng pagpapadala ng paunawa ng pamamagitan sa kabilang Partido. Ang mga Partido ay pipili ng isang independiyenteng tagapamagitan sa loob ng tatlumpung (30) araw ng naturang paunawa ng pamamagitan. Ang alinmang Partido ay maaaring hindi makatwirang magpigil ng pahintulot sa pagpili ng isang tagapamagitan, ngunit kung ang Mga Partido ay hindi magkasundo sa isang tagapamagitan, maaaring hilingin ng alinmang Partido na ang American Arbitration Association ay magmungkahi ng isang tagapamagitan. Bawat Partido ay sasagutin ang sarili nitong mga gastos sa pamamagitan, ngunit ang mga Partido ay magbabahagi ng halaga ng tagapamagitan nang pantay-pantay. Ang bawat Partido ay lalahok sa pamamagitan nang may mabuting loob at kakatawanin sa pamamagitan ng isang executive ng negosyo na may awtoridad na ayusin ang Hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng personal na pagpupulong sa ilalim ng Seksyon na ito ay magaganap sa Chicago, Illinois, at lahat ng komunikasyon na may kaugnayan sa Resolusyon sa Di-pagkakasundo ay pananatilihin sa mahigpit na pagtitiwala ng Mga Partido. Sa kabila ng nabanggit, anumang Hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o nauugnay sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Motorola ay hindi sasailalim sa negosasyon o pamamagitan alinsunod sa Seksyon na ito, ngunit sa halip ay pagpapasya ng korte na may karampatang hurisdiksyon, alinsunod sa Seksyon 24(a) sa ibaba .
a. Litigation, Lugar. Kung ang Di-pagkakasundo ay hindi nalutas sa pamamagitan ng pamamagitan sa loob ng animnapung (60) araw mula sa abiso ng pamamagitan, maaaring isumite ng alinmang Partido ang Hindi pagkakaunawaan sa isang hukuman sa Cook County, Illinois. Ang bawat Partido ay tahasang sumasang-ayon sa eksklusibong hurisdiksyon ng naturang mga hukuman para sa pagresolba ng anumang Hindi pagkakaunawaan at upang ipatupad ang resulta ng anumang pamamagitan.
b. Patas na Lunas. Kinikilala mo na ang Motorola ay gumawa ng malaking pamumuhunan ng mga mapagkukunan sa pagbuo, marketing, at pamamahagi ng Dokumentasyon ng Mga Serbisyo, at na ang iyong paglabag sa Kasunduan ay magreresulta sa hindi na mapananauli na pinsala sa Motorola kung saan ang mga pinsala sa pera ay hindi sapat. Kung lalabagin mo ang Kasunduang ito, bilang karagdagan sa pagwawakas, ang Motorola ay may karapatan sa lahat ng magagamit na mga remedyo sa batas o sa equity (kabilang ang agarang injunctive relief).
c. Bar on Claims. Hindi ka maaaring magdala ng anumang mga paghahabol laban sa isang Motorola Party na may kaugnayan sa Kasunduang ito o sa Software at Mga Serbisyo nang higit sa isang (1) taon pagkatapos ng petsa ng pag-iipon ng sanhi ng pagkilos.


25. Pangkalahatan.
a. Pagtatalaga at Subcontracting. Hindi maaaring italaga o ilipat ng alinmang Partido ang Kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pag-apruba ng kabilang Partido. Maaaring italaga o kung hindi man ay ilipat ng Motorola ang Kasunduang ito o ang alinman sa mga karapatan o obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang pahintulot (a) para sa mga layunin ng pagpopondo, (b) kaugnay ng isang pagsasanib, pagkuha o pagbebenta ng lahat o halos lahat ng mga ari-arian nito, (c ) bilang bahagi ng isang corporate reorganization, o (d) sa isang subsidiary na korporasyon. Alinsunod sa mga nabanggit, ang Kasunduang ito ay may bisa sa mga Partido at sa kani-kanilang mga kahalili at itinalaga.
b. Waiver. Ang pagkaantala o pagtanggal ng alinmang Partido sa paggamit ng anumang karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi ituturing na isang pagwawaksi ng naturang karapatan. Ang pagwawaksi ng alinmang Partido sa alinman sa mga obligasyong gagawin ng isa, o anumang paglabag dito, ay hindi ituturing na isang pagwawaksi ng anumang kasunod na paglabag o ng anumang iba pang obligasyon. Lahat ng waiver ay dapat nakasulat at nilagdaan ng Partido na nagwawaksi sa mga karapatan nito.
c. Pagkahihiwalay. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduan ay napag-alaman ng korte na may karampatang hurisdiksyon na hindi wasto, labag sa batas, o kung hindi man ay hindi maipapatupad, ang naturang probisyon ay ituturing na babaguhin upang ipakita ang halos hangga't maaari sa orihinal na mga intensyon ng Mga Partido alinsunod sa naaangkop na batas. Ang natitirang mga probisyon ng Kasunduang ito ay hindi maaapektuhan, at ang bawat naturang probisyon ay magiging wasto at maipapatupad sa buong saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas.
d. Mga Makikinabang ng Third-Party. Ang Kasunduan ay pinapasok lamang sa pagitan, at maaaring ipatupad lamang ng, Mga Partido. Ang bawat Partido ay naglalayon na ang Kasunduan ay hindi makikinabang, o lumikha ng anumang karapatan o dahilan ng pagkilos sa o sa ngalan ng, anumang entidad maliban sa Mga Partido. Sa kabila ng nabanggit, ang isang tagapaglisensya o tagapagtustos ng third-party na software na kasama sa Software o Mga Serbisyo ay magiging direkta at nilalayong third-party na benepisyaryo ng Kasunduang ito.
e. Interpretasyon. Ang mga heading ng seksyon sa Kasunduang ito ay kasama lamang para sa kaginhawahan Ang mga salitang "kasama" at "kasama" ay ituring na sinusundan ng pariralang "nang walang limitasyon". Ang Kasunduang ito ay patas na pakahulugan alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon nito at hindi para o laban sa alinmang Partido.
f. Mga paunawa. Maaaring kailanganin ng Motorola na makipag-ugnayan sa iyo paminsan-minsan tungkol sa Kasunduang ito o sa Mga Serbisyo. Maaaring magbigay ang Motorola ng ganoong paunawa sa iyo sa pamamagitan ng email sa email address na ibinigay mo sa Motorola, o sa pamamagitan ng user interface para sa Mga Serbisyo, o sa site kung saan naka-post ang Kasunduang ito. Ang mga kopya ng anumang legal na abiso ay dapat ipadala sa Motorola Solutions, Inc., 600 W. Monroe St., Chicago, IL 60661 USA; Attn: Legal na Departamento.
g. Pinagsama-samang mga remedyo. Maliban sa partikular na nakasaad sa Kasunduang ito, ang lahat ng mga remedyo na ibinigay para sa Kasunduang ito ay magiging pinagsama-sama at bilang karagdagan sa, at hindi bilang kapalit ng, anumang iba pang mga remedyo na magagamit sa alinmang Partido sa batas, sa equity, sa pamamagitan ng kontrata, o kung hindi man. Maliban sa partikular na nakasaad sa Kasunduang ito, ang halalan ng isang Partido ng anumang remedyo na itinakda para sa Kasunduang ito o kung hindi man ay magagamit ng naturang Partido ay hindi hahadlang sa naturang Partido na isagawa ang anumang iba pang mga remedyo na magagamit sa naturang Partido sa batas, sa equity, sa pamamagitan ng kontrata, o kung hindi man.
h. Kaligtasan. Ang mga sumusunod na Seksyon ay makakaligtas sa pag-expire o pagwawakas ng Kasunduang ito sa anumang kadahilanan: 9, 10, 11, 13, 16-25.
i. Buong Kasunduan; Electronic na Pagtanggap. Binubuo ng Kasunduang ito ang buong kasunduan ng Mga Partido hinggil sa paksa dito, at pinapalitan ang lahat ng nakaraang kasunduan at pagkakaunawaan, nakasulat man o pasalita, na may kaugnayan sa paksang ito. Maaaring tanggapin ang Kasunduang ito sa electronic form (hal., sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan ng pagpapakita ng pagsang-ayon), at ang iyong pagtanggap ay ituring na may bisa sa pagitan ng mga partido. Walang sinumang partido ang maaaring tumutol sa bisa o pagpapatupad ng Kasunduang ito, kabilang ang sa ilalim ng anumang naaangkop na batas ng mga pandaraya, dahil ito ay tinanggap o nilagdaan sa elektronikong anyo. Ang mga rekord na pinapanatili ng elektroniko, kapag ginawa sa anyo ng hard copy, ay bubuo ng mga rekord ng negosyo at magkakaroon ng parehong bisa tulad ng anumang iba pang karaniwang kinikilalang mga rekord ng negosyo.
j. Baguhin ang Kasunduang ito. Maliban sa lawak na ipinagbabawal ng mga naaangkop na batas, maaaring baguhin ng Motorola ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pag-post ng binagong bersyon sa site kung saan naka-post ang mga naaangkop na tuntunin ng Kasunduan, sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, sa pamamagitan ng email sa email address na nauugnay sa iyong account, o anumang paraan na pinahihintulutan sa ilalim ng itong pinagkasunduan. Ang anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito ay magkakabisa sa pag-post (o sa ibang araw na epektibong petsa na maaaring ipahiwatig sa tuktok ng binagong mga tuntunin ng Kasunduan). Dapat mong tiyakin na nabasa mo at sumasang-ayon sa aming pinakabagong Kasunduan kapag ginamit mo ang Serbisyo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Kasunduan bilang susugan, dapat mong ihinto ang paggamit ng Mga Serbisyo at kanselahin ang iyong account. Ang iyong patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo pagkatapos ng petsa na nai-post ang binagong Kasunduan ay bubuo ng iyong pagtanggap sa binagong Kasunduan.