Unawain Kung Paano Gumagana ang HALO sa Mga Live na Demo

Mga Walkthrough Video

HALO User Interface na Karanasan

Pangkalahatang-ideya ng HALO Cloud

Kailangan ng mas malalim na pagtingin sa HALO Smart Sensor o may iba pang tanong? 

Mga Video ng Demo

HALO Demo - Vape Detection

HALO Demo - Bahagi 2 ng Vape Detection

HALO Demo - Chemical Detection

HALO Demo - Audio Analytics

HALO Demo - Pamamahala ng Pasilidad

HALO Demo Live