paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagbutihin ang bentilasyon at panloob na kalidad ng hangin

Samahan kami sa bagong Initiative ng White House:
"Hamon ng Malinis na Hangin sa Mga Gusali"

Ang "Hamon ng Malinis na Hangin sa Mga Gusali" ay isang tawag sa pagkilos at isang hanay ng mga gabay na prinsipyo at pinakamahuhusay na kagawian upang tulungan ang mga may-ari ng gusali at mga operator sa pagbabawas ng mga panganib mula sa mga virus na nasa hangin at iba pang mga contaminant sa loob ng bahay. Itinatampok ng Clean Air in Buildings Challenge ang isang hanay ng mga rekomendasyon at mapagkukunang magagamit para sa pagpapabuti ng bentilasyon at kalidad ng hangin sa loob, na makakatulong upang mas maprotektahan ang kalusugan ng mga nakatira sa gusali at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Narito ang mga paraan HALO Smart Sensor makakatulong sa iyo na makilahok sa inisyatiba na ito.

Gawin ang unang hakbang sa paglikha ng isang malusog, ligtas at ligtas na kapaligiran para sa iyong pasilidad.

HALO Smart Sensor Healthy Buildings
HALO Smart Sensor - Kalusugan - Kalidad ng Hangin

KALIDAD NG HANGIN

Pumili ng mga supply at mga produkto ng gusali na may mababang chemical emissions upang limitahan ang mga pinagmumulan ng VOC's. Alamin ang antas ng carbon dioxide, particulate, at carbon monoxide sa mga inookupahang espasyo. Patuloy na sukatin ang kanilang presensya at alisin ang mga ito sa hangin kung kinakailangan.

HALO Smart Sensor - Kalusugan - Temp

TEMPERATURE

Magsagawa ng regular na pagpapanatili at subaybayan ang temperatura sa real-time upang maiwasan at malutas kaagad ang mga isyu sa thermal comfort.

HALO Smart Sensor - Kalusugan - Humidity

HUMIDIDAD

Magsagawa ng regular na pagpapanatili at subaybayan ang kahalumigmigan sa real-time upang maiwasan at malutas kaagad ang mga isyu sa kahalumigmigan. Kilalanin at pigilan ang mga kondisyon ng paglago ng amag.

HALO Smart Sensor - Kalusugan - Mga Particulate

ALABOK AT MGA PARTIKULAT

Gumamit ng mga filter na may mataas na kahusayan at malinis na mga ibabaw nang regular upang limitahan ang akumulasyon ng alikabok at dumi, na siyang mga sasakyan kung saan naglalakbay ang mga virus mula sa tao patungo sa tao.

HALO Smart Sensor - Ingay

BANGAY

Kontrolin ang panloob na pinagmumulan ng ingay tulad ng mga kagamitang mekanikal, kagamitan sa opisina at makinarya. Subaybayan ang mga tunog na anomalya na maaaring maging alalahanin sa seguridad.

HALO Smart Sensor - Occupancy

OCUPANCY

Alamin kung napakaraming tao sa isang silid, kung ang isang espasyo ay inookupahan kung saan hindi ito dapat o abnormal na pag-uugali ng mga taong nagkumpol-kumpol sa isang lokasyon ng silid.

HALO Smart Sensor - Seguridad

KALIGTASAN AT SEGURIDAD

Maging kamalayan sa sitwasyon sa pamamagitan ng non-visual sensory technology. Ibigay ang mga tool para sa mga ligtas na kapaligiran gaya ng mga pang-emergency na tawag sa keyword, pagtukoy ng pagsalakay, occupancy, at paggamit ng mga ipinagbabawal na substance.

HALO Smart Sensor - Mga Banayad na Alerto

ALERT LIGHTING

Biswal na ipahiwatig ang katayuan ng isang lokasyon na may ilaw. Natutugunan ang mga maximum occupancy ng show room, kundisyon ng kalidad ng hangin, at mga ligtas na daan patungo sa labasan.

HALO Smart Sensor - Bentilasyon

VENTILATION

Matugunan o lumampas sa lokal na mga alituntunin sa rate ng bentilasyon ng hangin sa labas upang makontrol ang panloob na mga mapagkukunan ng mga amoy, kemikal at carbon dioxide.