paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Kilalanin ang iyong Vape Mga Pagbasa ng sensor

HALO Smart Sensor - Vape - Marijuana (THC)

Marijuana (THC)

Ang THC ay ang kemikal na sangkap na matatagpuan sa marijuana. Ang HALO Smart Sensor ay ang tanging sensor na may kakayahang mag-trace ng THC na langis na ibinibigay ng mga vape pen, kasama ang iba pang tradisyonal na paraan ng paninigarilyo. 

HALO Smart Sensor - Vape

Vape

Gumagamit ang HALO ng Dynamic Vape Detection algorithm para awtomatikong matutunan ang kapaligiran at alerto kapag na-detect ang Vaping. Ang HALO ay ang tanging produkto na makakapag-alerto at makakapag-iba sa pagitan ng Vaping, Vaping na may THC, at sadyang pag-mask sa gawi ng Vaping sa pamamagitan ng paggamit ng mga aerosol upang pagtakpan ang Vaping.

masking

Ito ay kapag sinusubukan ng isang tao na itago ang kanilang aktibidad sa pag-vape – karaniwang mag-i-spray sila ng cologne o iba pang aerosol upang pagtakpan ang kakaibang amoy ng marijuana o iba pang amoy ng vaping. 

"Ang mga banyo at locker room ay isang malaking lugar kung saan nagaganap ang mga aktibidad ng vaping na ito, at ito ay mga pribadong lugar. Ito ay isang paraan upang makita ang mga uri ng aktibidad nang hindi nagsasalakay.