paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Mga Tuntunin ng Paggamit

Pagtanggap sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang mga tuntunin ng paggamit na ito ay pinasok ng at sa pagitan mo at ng IPVideo Corporation (“kompanya, ""we, ""natin"O"us”). Ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon, kasama ang anumang mga dokumento na hayagang isinasama sa pamamagitan ng sanggunian (sama-sama, "Mga Tuntunin ng Paggamit”), pamahalaan ang iyong pag-access at paggamit ng aming website na matatagpuan sa https://www.ipvideocorp.com (ang "Website”) at alinman sa mga social media account at webpage ng Kumpanya (sama-sama, ang “Mga Social Media Site”), kabilang ang anumang nilalaman, pagpapagana, at mga serbisyong inaalok dito. Gaya ng ginamit sa Patakarang ito, ang salitang "Site” ay dapat isama ang Website ng Kumpanya at Mga Social Media Site.

 

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito bago mo simulang gamitin ang Mga Site. Sa pamamagitan ng pag-access sa Mga Site, tinatanggap mo at sumasang-ayon na matali at sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sa aming Patakaran sa Privacy, na matatagpuan sa https://www.ipvideocorp.com/privacy-policy/ (ang "Pribadong Patakaran”), na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Bilang karagdagan, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon, patakaran sa privacy, at/o iba pang mga tuntunin at kundisyon (ang "Mga Panuntunan sa Platform ng Social Media”) ng alinman sa mga website, platform, at application ng social media kung saan naninirahan ang Mga Social Media Site ng Kumpanya. Bilang karagdagan, sumasang-ayon ka na sumailalim sa anumang iba pang mga tuntunin at kundisyon na nai-post ng Kumpanya sa alinman sa mga Site ng Kumpanya. Ang Website ay inaalok at magagamit sa mga gumagamit na labing-walong (18) taong gulang o mas matanda, at naninirahan sa Estados Unidos o alinman sa mga teritoryo o pag-aari nito. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ikaw ay nasa legal na edad upang bumuo ng isang umiiral na kontrata sa Kumpanya at matugunan ang lahat ng nabanggit na mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Kung hindi mo natutugunan ang lahat ng mga kinakailangang ito, hindi mo dapat i-access o gamitin ang Website.

 

ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO AY KINAKAILANGAN ANG PAGGAMIT NG ARBITRASYON (SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN LAMANG; Ibig sabihin, HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG MGA PAGSASAMA NG KASO AT MGA KLASE NA PAGKILOS) UPANG MARESOLUSYON ANG MGA DISPUTE. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa aming Patakaran sa Privacy, hindi mo dapat i-access o gamitin ang Mga Site. Kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa Materyal o Nilalaman ng Gumagamit (tulad ng mga naturang termino ay tinukoy sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito) na nilalaman sa Mga Site ng Kumpanya, ang iyong nag-iisa at eksklusibong remedyo ay upang ihinto kaagad ang pag-access at paggamit sa Mga Site.

 

Mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Maaari naming baguhin at i-update ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito paminsan-minsan sa aming sariling pagpapasya at nang walang paunang abiso sa iyo. Ang lahat ng mga pagbabago ay epektibo kaagad kapag nai-post namin ang mga ito at nalalapat sa lahat ng pag-access at paggamit ng mga Site pagkatapos noon. Ang iyong patuloy na paggamit ng Mga Site kasunod ng pag-post ng binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ay nangangahulugan na tinatanggap mo at sumasang-ayon sa mga pagbabago. Inaasahan mong regular na suriin ang pahinang ito sa oras upang malaman mo ang anumang mga pagbabago, dahil ang mga ito ay may bisa sa iyo. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay huling na-update noong Agosto 17, 2020.

 

Mga Pagbabago sa Mga Site

Inilalaan namin ang karapatang bawiin, baguhin o kung hindi man ay i-edit ang Mga Site, at anumang serbisyo o Materyal (pagkatapos dito ay tinukoy) na ibinibigay namin sa Mga Site, sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Hindi kami mananagot kung sa anumang kadahilanan ang lahat o anumang bahagi ng Mga Site ay hindi magagamit sa anumang oras o para sa anumang panahon. Ikaw ay may pananagutan para sa parehong paggawa ng lahat ng mga pagsasaayos na kinakailangan para sa iyo upang magkaroon ng access sa mga Site at pagtiyak na ang lahat ng mga tao na nag-access sa Mga Site sa pamamagitan ng iyong koneksyon sa Internet ay may kamalayan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sumusunod sa mga ito. Ito ay isang kondisyon ng iyong paggamit ng Mga Site na ang lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa Mga Site ay tama, kasalukuyan, at kumpleto.

 

Intelektwal na Ari-arian Mga Karapatan

Ang Mga Site at ang kanilang buong nilalaman, feature, at functionality (kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, text, display, larawan, video, at audio, at ang disenyo, pagpili, at pagsasaayos nito) (sama-sama, ang "materyal”) ay pagmamay-ari ng Kumpanya, mga tagapaglisensya nito, o iba pang provider ng naturang Materyal at pinoprotektahan ng Estados Unidos at internasyonal na copyright, trademark, patent, trade secret, at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian o pagmamay-ari. Walang karapatan, titulo, o interes sa o sa Mga Site o anumang Mga Materyal sa Mga Site na inilipat sa iyo.

 

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang Mga Site para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit lamang. Hindi mo dapat kopyahin, ipamahagi, baguhin, lumikha ng mga gawang hinango ng, ipakita sa publiko, isagawa sa publiko, muling i-publish, i-download, iimbak, o ipadala ang alinman sa Materyal sa aming Mga Site, maliban sa mga sumusunod:

 • Ang iyong computer ay maaaring pansamantalang mag-imbak ng mga kopya ng naturang Mga Materyales sa random access memory (RAM) na hindi sinasadya sa iyong pag-access at pagtingin sa mga Materyal na iyon.
 • Maaari kang mag-imbak ng mga file na awtomatikong na-cache ng iyong Web browser para sa mga layunin ng pagpapahusay ng display.
 • Maaari kang mag-print ng isang kopya ng isang makatwirang bilang ng mga pahina ng Mga Site para sa iyong sariling personal, hindi pangkomersyal na paggamit at hindi para sa karagdagang pagpaparami, publikasyon, o pamamahagi.
 • Kung nagbibigay kami ng desktop, mobile, o iba pang mga application para sa pag-download, maaari kang mag-download ng isang kopya sa iyong computer o mobile device para lang sa sarili mong personal, hindi pangkomersyal na paggamit, kung sumasang-ayon kang sumailalim sa aming kasunduan sa lisensya ng end user para sa naturang mga aplikasyon.
 • Kung nagbibigay kami ng mga tampok sa pamamagitan ng aming Mga Site, maaari kang gumawa ng mga pagkilos na pinagana ng mga naturang tampok.

 

Hindi mo dapat baguhin ang mga kopya ng anumang Mga Materyal mula sa Mga Site o tanggalin o baguhin ang anumang mga abiso sa copyright, trademark, o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari mula sa mga kopya ng Mga Materyal mula sa Mga Site. Hindi mo dapat i-access o gamitin para sa anumang komersyal na layunin ang anumang bahagi ng Website o anumang mga serbisyo o materyales na magagamit sa pamamagitan ng Mga Website.

 

Kung magpi-print ka, kumopya, magbago, mag-download, o kung hindi man ay gagamit o magbibigay ng access sa sinumang ibang tao sa anumang bahagi ng Mga Site na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit, ang iyong karapatang gamitin ang Mga Site ay titigil kaagad at dapat, sa aming pagpipilian , ibalik o sirain ang anumang mga kopya ng Mga Materyal na ginawa mo.

 

Nilalaman ng User

Ang Mga Site ay maaaring maglaman ng mga feature sa pagmemensahe, personal na web page o profile, fillable form, forum, at iba pang interactive na feature na nagpapahintulot sa mga user na mag-post, magsumite, mag-publish, magpakita, o magpadala (simula dito, “koreo”) nilalaman o mga materyal sa Kumpanya, sa ibang mga user o sa ibang mga tao, kabilang ang walang limitasyong mga post, komento, review, teksto, larawan, video at audio (sama-sama, “Nilalaman ng User”) sa o sa pamamagitan ng Mga Site. Ang lahat ng Nilalaman ng User ay dapat sumunod sa Mga Pamantayan sa Nilalaman na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Anumang Nilalaman ng User na Ipo-post mo sa Mga Site ay ituturing na hindi kumpidensyal at hindi pagmamay-ari. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang Nilalaman ng User sa Mga Site, binibigyan mo kami at ang aming mga subsidiary, kaakibat, at tagapagbigay ng serbisyo, at bawat isa sa kanila at sa aming mga kaukulang lisensya, kahalili, at itinalaga, isang ganap na bayad, hindi eksklusibo, walang royalty, sa buong mundo , panghabang-buhay, sublicensable, at naililipat na lisensya para gumamit, mag-post, magparami, kopyahin, mag-advertise, mag-promote, mag-host, magbago, magsagawa, magpakita, magpadala, mamahagi, pagsasamantalahan, maghanda ng mga hinangong gawa batay sa, at kung hindi man ay makitungo o ibunyag sa mga ikatlong partido anumang naturang Nilalaman ng Gumagamit, mayroon o walang pagpapatungkol at para sa anumang layuning ayon sa batas.

 

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo iyan:

 • Pagmamay-ari o kinokontrol mo ang lahat ng karapatan sa at sa Nilalaman ng User at may karapatang ibigay ang lisensyang ibinigay sa itaas sa amin at sa aming mga subsidiary, kaakibat, at service provider, at bawat isa sa kanila at sa aming mga kaukulang lisensya, kahalili, at itinalaga.
 • Ang lahat ng iyong Nilalaman ng User ay sumusunod at sumusunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
 • Hindi nilalabag ng iyong Nilalaman ng User ang copyright, iba pang karapatan sa intelektwal na ari-arian, o anumang iba pang karapatan ng anumang third party.
 • Wala sa Nilalaman ng User ang sasailalim sa anumang obligasyon sa bahagi ng Kumpanya, anuman, kabilang ang walang limitasyong pagiging kumpidensyal, pagpapatungkol, o kung hindi man.
 • Papanatilihin mo ang lahat ng copyright, trademark, iba pang intelektwal na ari-arian, at/o iba pang pagmamay-ari o iba pang mga abiso na naka-embed sa o naka-attach sa anumang Nilalaman ng User na iyong Na-post sa Mga Site.

 

Naiintindihan mo at kinikilala mo na ganap kang responsable para sa anumang Nilalaman ng User na iyong Na-post, at ikaw, hindi ang Kumpanya, ang may buong responsibilidad para sa naturang nilalaman, kabilang ang pagiging legal, pagiging maaasahan, katumpakan, at pagiging angkop nito. Hindi kami mananagot o mananagot sa anumang ikatlong partido para sa nilalaman o katumpakan ng anumang Nilalaman ng User na nai-post mo o ng sinumang iba pang gumagamit ng Mga Site.

 

Mga Ipinagbabawal na Paggamit

Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anuman at lahat ng mga kilos at pagtanggal na nangyari sa panahon o nauugnay sa iyong pag-access at/o paggamit ng Mga Site ng Kumpanya. Maaari mong gamitin ang Mga Site para lamang sa mga layuning ayon sa batas at alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Sa partikular at walang limitasyon, sumasang-ayon kang huwag gawin o subukang gawin ang alinman sa mga sumusunod na bagay:

 • Kumilos sa anumang paraan na lumalabag sa anumang naaangkop na pederal, estado, lokal, o internasyonal na batas, batas, regulasyon o alituntunin (kabilang nang walang limitasyon ang anumang naaangkop na batas, batas, regulasyon o alituntunin tungkol sa anti-diskriminasyon, mga kontrol sa pag-export, maling advertising, hindi patas na kompetisyon o ang pag-export ng data o software papunta at mula sa US o iba pang mga bansa) (sama-sama, "Mga Batas").
 • Para sa layunin ng pagsasamantala, pananakit, o pagtatangkang pagsamantalahan o saktan ang mga menor de edad sa anumang paraan sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa hindi naaangkop na nilalaman, paghingi ng personal na pagkakakilanlan ng impormasyon, o kung hindi man.
 • Magpadala, sadyang tumanggap, mag-upload, mag-download, gumamit, o muling gumamit ng anumang materyal na hindi sumusunod sa Mga Pamantayan sa Nilalaman na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
 • Mag-post, magpadala o kumuha ng pagpapadala ng, anumang advertising o promotional na materyal, kabilang ang anumang "junk mail," "chain letter," "spam," o anumang iba pang katulad na pangangalap.
 • Magpanggap o subukang gayahin ang Kumpanya, empleyado ng Kumpanya, isa pang user, o sinumang ibang tao o entity (kabilang, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga email address o online na pagkakakilanlan o pangalan na nauugnay sa alinman sa nabanggit).
 • Makilahok sa anumang iba pang pag-uugali na naghihigpit o pumipigil sa paggamit o pagtangkilik ng sinuman sa Mga Site, o kung saan, gaya ng natukoy namin, ay maaaring makapinsala sa Kumpanya o mga gumagamit ng Mga Site, o maglantad sa kanila sa pananagutan.
 • Gamitin ang Mga Site sa anumang paraan na maaaring hindi paganahin, labis na pasanin, makapinsala, o makapinsala sa site o makagambala sa paggamit ng anumang ibang partido sa Mga Site, kabilang ang kanilang kakayahang makisali sa mga real-time na aktibidad sa pamamagitan ng Mga Site.
 • Gumamit ng anumang robot, spider, o iba pang awtomatikong device, proseso, o paraan upang ma-access ang Mga Site para sa anumang layunin, kabilang ang pagsubaybay o pagkopya ng alinman sa Materyal sa Mga Site.
 • Gumamit ng anumang manu-manong proseso upang subaybayan o kopyahin ang alinman sa Materyal sa Mga Site, o para sa anumang iba pang layuning hindi hayagang pinahintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.
 • Gumamit ng anumang device, software, o routine na nakakasagabal sa wastong pagtatrabaho ng Sites o kung hindi man ay subukang makagambala sa wastong paggawa ng Sites.
 • Ipakilala ang anumang mga virus, Trojan horse, worm, logic bomb, o iba pang materyal na nakakapinsala o nakakapinsala sa teknolohiya (sama-sama, "Virus”) o pag-atake sa Mga Site sa pamamagitan ng denial-of-service attack o isang distributed denial-of-service attack.
 • Baguhin, iakma, i-sub-license, isalin, ibenta, i-reverse engineer, i-decompile, muling likhain, at/o i-disassemble ang anumang bahagi ng Mga Site o ang kanilang source code o subukang gawin ang alinman sa nabanggit.
 • Subukang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa, makagambala, makapinsala, o makagambala sa anumang bahagi ng Mga Site, sa mga server kung saan naka-imbak ang Mga Site, o anumang server, computer, o database na konektado sa Mga Site.
 • Maliban kung hayagang pinahihintulutan ng Kumpanya, frame, mirror o deep link ang anumang bahagi ng alinman sa mga Site sa anumang iba pang website, social media site, intranet, Internet o anumang iba pang network ng computer.
 • Makisali sa data extraction at/o data mining o anumang katulad na aktibidad sa Sites.
 • Makilahok sa anumang iba pang aktibidad na tinutukoy ng Kumpanya sa sarili nitong pagpapasya na sumasalungat sa diwa at/o layunin ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Privacy, mga naaangkop na Batas o kung hindi man.
 • Kung hindi, subukang makagambala sa wastong pagtatrabaho ng Mga Site.

Pamantayan sa Nilalaman

Ang mga pamantayan ng nilalaman na ito ay nalalapat sa alinman at lahat ng Nilalaman ng Gumagamit at paggamit ng Mga Site. Ang Nilalaman ng User ay dapat sa kabuuan nito ay sumunod sa lahat ng naaangkop na Batas. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang Nilalaman ng User ay hindi dapat:

 • Maging mapang-abuso, malaswa, malaswa, mapanirang-puri, mapang-abuso, marahas, nagpapasiklab, nanliligalig, nakakasakit, bulgar, bastos, nagbabanta, nakakahamak, labag sa batas, nagsasalakay sa mga karapatan sa pagkapribado o publisidad, na nilayon na gamitin para sa anumang labag sa batas na layunin, o maging mapanlinlang, mali o nakaliligaw.
 • Lumabag sa anumang Batas.
 • Isulong ang tahasang sekswal o pornograpikong materyal, karahasan, o diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, oryentasyong sekswal, o edad.
 • Labagin ang anumang patent, trademark, trade secret, copyright, o iba pang intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatan ng sinumang ibang tao o entity, kabilang ngunit hindi limitado sa Kumpanya.
 • Lumabag sa mga legal na karapatan (kabilang nang walang limitasyon ang mga karapatan ng publisidad at privacy) ng iba o naglalaman ng anumang materyal na maaaring magdulot ng anumang sibil o kriminal na pananagutan sa ilalim ng mga naaangkop na Batas o na kung hindi man ay maaaring sumasalungat sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa aming Patakaran sa Privacy .
 • Malamang na linlangin ang sinumang tao.
 • Isulong ang anumang ilegal na aktibidad, o atasan, itaguyod, isulong, o tulungan o anumang labag sa batas na pagkilos.
 • Magdulot ng inis, abala, o hindi kinakailangang pagkabalisa o malamang na magalit, mapahiya, maalarma, o inisin ang sinumang tao.
 • Magpanggap bilang sinumang tao, o maling katawanin ang iyong pagkakakilanlan o kaugnayan sa sinumang tao o organisasyon.
 • Isama ang mga komersyal na aktibidad o benta, tulad ng mga paligsahan, sweepstakes, iba pang promosyon, o advertising, maliban kung hayagang pinahihintulutan namin.
 • Magbigay ng impresyon na nagmula ang mga ito o inendorso namin o ng sinumang tao o entity, kung hindi ito ang kaso.

 

Pagsubaybay at Pagpapatupad

May karapatan kaming:

 • Alisin o tumangging mag-post ng anumang Nilalaman ng User para sa anuman o walang dahilan sa aming sariling pagpapasya.
 • Magsagawa ng anumang aksyon na may kinalaman sa anumang Content ng User na sa tingin namin ay kinakailangan o naaangkop sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang kung naniniwala kami na ang naturang User Content ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit, lumalabag sa anumang karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao o entity, nagbabanta sa personal na kaligtasan ng mga gumagamit ng Sites o ng publiko, o maaaring lumikha ng pananagutan para sa Kumpanya.
 • Ibunyag ang iyong pagkakakilanlan o iba pang impormasyon tungkol sa iyo sa sinumang third party na nagsasabing ang Nilalaman ng User o iba pang materyal na nai-post mo ay lumalabag sa kanilang mga karapatan, kasama nang walang limitasyon ang kanilang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o ang kanilang karapatan sa privacy.
 • Magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kabilang ang walang limitasyon, referral sa pagpapatupad ng batas, para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng Sites.
 • Wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa lahat o bahagi ng Mga Site para sa anuman o walang dahilan, kasama ang walang limitasyon, anumang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

 

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, may karapatan kaming ganap na makipagtulungan sa anumang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas o utos ng hukuman na humihiling o nagtuturo sa amin na ibunyag ang pagkakakilanlan o iba pang impormasyon ng sinumang nagpo-post ng anumang mga materyal sa o sa pamamagitan ng Mga Site. INIWALA NINYO AT HINDI PINAGSASAMAHAN ANG KUMPANYA AT ANG MGA SUBSIDIARY NITO, MGA KASABAY, MGA LISENSYA, AT MGA SERBISYO NA NAGBIBIGAY MULA SA ANUMANG MGA PAGHAHINGIN NA RESULTA MULA SA ANUMANG PAGKILOS NA GINAWA NG ANUMANG MGA NAUNANG PARTIDO SA PANAHON, O GINAWA BILANG BUNGA NG MGA KINAKAYAHAN NG KASAMA.

 

Hindi namin regular na sinusubaybayan ang Mga Site, Materyal, Nilalaman ng User o iba pang impormasyon na nai-post ng sinumang tao o entity (maliban sa Kumpanya) sa anuman at lahat ng mga seksyon ng Mga Site. Gayunpaman, inilalaan namin ang karapatang subaybayan ang Mga Site, Materyal at Nilalaman ng User at i-edit, baguhin, alisin, i-redact, pagsama-samahin at/o linawin ang anumang Materyal, Nilalaman ng User at/o iba pang impormasyon na sa aming sariling pagpapasya ay isinasaalang-alang na lumalabag sa mga ito. Mga Tuntunin ng Paggamit, maging labag sa batas at/o para sa anumang iba pang dahilan. Ang paggamit ng Kumpanya sa naturang mga nakalaan na karapatan ay hindi lilikha ng anumang obligasyon para sa Kumpanya na ipagpatuloy ang anumang naturang pagsubaybay, pag-edit, pagbabago, pag-aalis, pag-redact, pagsasama-sama o paglilinaw.

 

Hindi maaaring suriin ng Kumpanya ang lahat ng materyal bago ito mai-post sa Mga Site, at hindi masisiguro ang agarang pag-aalis ng hindi kanais-nais na materyal pagkatapos itong mai-post. Alinsunod dito, wala kaming pananagutan para sa anumang aksyon o hindi pagkilos patungkol sa mga pagpapadala, komunikasyon, o Materyal na ibinigay ng sinumang user o third party. Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng pag-access at paggamit sa Mga Site, kabilang ang Mga Social Media Site, maaari kang malantad sa materyal, kasama nang walang limitasyon ang Nilalaman ng User, na maaaring makasakit sa iyo. Sa ganoong pangyayari, ang iyong nag-iisa at eksklusibong remedyo at paraan ay upang maiwasan ang naturang materyal sa pamamagitan ng paghinto sa iyong pag-access at paggamit ng Mga Site. Wala kaming pananagutan o pananagutan sa sinuman para sa pagganap o hindi pagganap ng mga aktibidad na inilarawan sa seksyong Pagsubaybay at Pagpapatupad na ito.

 

Mga Copyright, Trademark at Ahente ng Copyright

Ang pangalan ng Kumpanya, logo ng Kumpanya, at lahat ng nauugnay na pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, paglalarawan, disenyo, at slogan ay intelektwal na pag-aari ng Kumpanya o ng mga subsidiary, kaakibat o tagapaglisensya nito. Hindi mo dapat gamitin ang naturang intelektwal na ari-arian nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya. Ang lahat ng iba pang pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, paglalarawan, disenyo, at slogan sa Mga Site ay intelektwal na pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari. Ang Mga Site ng Kumpanya at lahat ng Materyal, kabilang ang walang limitasyong Nilalaman ng Gumagamit, na nilalaman at/o isinumite sa Mga Site ay protektado ng Estados Unidos at internasyonal na mga batas sa copyright at trademark at lahat ng iba pang naaangkop na Batas. Walang anumang nilalaman sa Sites ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay ng anumang lisensya o anumang iba pang mga karapatan sa anumang copyright, trademark, patent o iba pang ari-arian ng Kumpanya o sinumang ibang tao o entity, sa pamamagitan man ng implikasyon, laches, estoppel, tahasang pagbibigay o kung hindi man.

 

Iginagalang ng Kumpanya ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba. Alinsunod sa Title 17, United States Code, Section 512, na bahagi ng United States Digital Millennium Copyright Act (ang "DMCA”), ang mga abiso ng inaangkin na paglabag sa copyright sa alinman sa mga Site ay dapat ipadala sa itinalagang ahente ng Kumpanya. Kung naniniwala ka na ang iyong Nilalaman ng Gumagamit o iba pang mga materyal ay ginamit sa paraang maaaring maging paglabag sa copyright, dapat mong agad na ibigay ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng nakasulat na paunawa sa itinalagang ahente ng Kumpanya:

a. Isang elektroniko o pisikal na pirma ng taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes sa copyright;
b. Isang paglalarawan ng naka-copyright na gawa na inaangkin mo ay nilabag;
c. Isang paglalarawan ng lokasyon sa Mga Site kung saan matatagpuan ang materyal na sinasabi mong lumalabag;
d. Ang iyong pangalan, address, numero ng telepono at email address;
e. Isang nakasulat na pahayag mo na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito o ng batas; at
f. Isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na tumpak ang impormasyon sa iyong paunawa, at ikaw ang may-ari ng copyright o awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

 

Ang itinalagang ahente ng Kumpanya para sa paunawa ng mga paghahabol ng paglabag sa copyright sa alinman sa mga Site ay ang ahente ng copyright nito, na maaaring maabot tulad ng sumusunod:

Ahente ng Copyright
IPVideo Corporation
1490 North Clinton Avenue
Bay Shore, New York 11706
(631)969-2601
info@ipvideocorp.com

 

Kung nabigo kang sumunod sa lahat ng kinakailangan ng Seksyon 512(c)(3) ng DMCA, maaaring hindi epektibo ang iyong abiso sa DMCA. Ang Kumpanya ay nagpatibay at makatwirang nagpatupad ng isang patakaran na nagbibigay para sa pagwawakas sa naaangkop na mga kalagayan ng mga gumagamit ng Mga Site na paulit-ulit na lumalabag sa copyright.

 

Pagwawakas

Ang iyong limitadong karapatan na i-access at gamitin ang Mga Site ay lisensyado sa iyo ng Kumpanya at napapailalim sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Privacy, at mga naaangkop na Batas. Sa sariling pagpapasya ng Kumpanya, ang lisensyang ito ay kaagad at awtomatikong magwawakas nang walang abiso sa iyo sa iyong paglabag at/o pagbabanta o inaasahang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, sa Patakaran sa Privacy, o mga naaangkop na Batas. Bilang karagdagan, maaaring agad na wakasan ng Kumpanya ang nasabing lisensya anumang oras, sa anumang dahilan o walang dahilan, at/o para sa kaginhawahan ng Kumpanya. KUNG HINDI KA SUMUNOD SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, ANG PATAKARAN SA PRIVACY, AT MGA NAAANGKOP NA BATAS, HINDI KA AUTHORIZED NA ACCESS O GAMITIN ANG MGA SITE NG KOMPANYA.

 

Pagtitiwala sa Impormasyong Naka-post

Ang Materyal sa Mga Site, kabilang ang walang limitasyon tungkol sa anumang mga produkto o serbisyo, ay ginawang magagamit lamang para sa mga layuning pang-impormasyon. Hindi namin ginagarantiyahan ang katumpakan, pagkakumpleto, o pagiging kapaki-pakinabang ng anumang naturang Materyal, o ang anumang naturang Materyal ay nagpapahiwatig ng pag-endorso o relasyon sa negosyo sa pagitan ng Kumpanya at ng anumang iba pang indibidwal o entity. Ang anumang pag-asa na ilalagay mo sa naturang Materyal ay mahigpit na nasa iyong sariling peligro. Tinatanggihan namin ang lahat ng pananagutan at pananagutan na nagmumula sa anumang pag-asa na inilagay mo o ng sinumang bisita sa Sites, o ng sinumang maaaring maabisuhan sa alinman sa mga nilalaman nito.

 

Maaaring kabilang sa Mga Site ang Materyal na ibinigay ng mga third party, kasama ang walang limitasyong Materyal na ibinigay ng ibang mga user at mga third party na tagapaglisensya. Ang lahat ng mga pahayag at/o opinyon na ipinahayag sa Mga Materyal na ito, maliban sa Materyal na direktang ibinigay ng Kumpanya, ay mga opinyon lamang at pananagutan ng tao o entity na nagbibigay ng mga Materyal na iyon. Ang mga Materyal na ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa opinyon ng Kumpanya. Hindi kami mananagot, o mananagot sa iyo o sa anumang third party, para sa nilalaman o katumpakan ng anumang Mga Materyal sa Mga Site na ibinigay ng anumang mga third party.

 

Pag-uugnay sa Mga Site at Mga Tampok

Maaari kang mag-link sa aming homepage ng Website, kung gagawin mo ito sa paraang patas at legal at hindi nakakasira sa aming reputasyon o sinasamantala ito, ngunit hindi ka dapat magtatag ng isang link sa paraang magmungkahi ng anumang uri ng asosasyon. , pag-apruba, o pag-endorso sa aming bahagi nang walang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

 

Ang Mga Site ay maaaring magbigay ng ilang mga tampok na nagbibigay-daan sa iyo upang maging sanhi ng mga limitadong bahagi ng Materyal sa Mga Site na maipakita o lumilitaw na maipakita sa iyong sarili o ilang mga third-party na website. Maaari mong gamitin ang mga feature na ito dahil lamang sa ibinibigay namin ang mga ito, para lamang sa nilalaman kung saan ipinapakita ang mga ito, at kung hindi man ay alinsunod sa anumang karagdagang mga tuntunin at kundisyon na ibinibigay namin patungkol sa mga naturang feature. Alinsunod sa nabanggit, hindi ka dapat: (i) magtatag ng link mula sa anumang website o social media account o webpage na hindi mo pagmamay-ari; (ii) maging sanhi ng mga Site o mga bahagi nito na maipakita sa, o lumilitaw na ipinapakita ng, anumang iba pang website, social media account o webpage, halimbawa, framing, deep linking, o in-line na pag-link; o (iii) kung hindi man ay gumawa ng anumang aksyon na may paggalang sa Mga Materyal sa Mga Site na hindi naaayon sa anumang iba pang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Sumasang-ayon kang makipagtulungan sa amin sa paghinto kaagad ng anumang hindi awtorisadong pag-frame o pag-link. Maaari naming huwag paganahin ang lahat o anumang mga tampok sa Mga Site at anumang mga link anumang oras nang walang abiso sa aming paghuhusga.

 

Iyong nag-iisang responsibilidad na basahin at sumunod sa Mga Panuntunan ng Social Media Platform. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Kumpanya sa anumang paraan para sa iyong paglabag sa alinman sa Mga Panuntunan ng Social Media Platform. Ang iyong paggamit ng Mga Social Media Site ng Kumpanya ay sasailalim sa lahat ng sumusunod: (1) Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) ang Patakaran sa Pagkapribado; at (3) ang Mga Panuntunan sa Platform ng Social Media.

 

Mga link mula sa Mga Site

Ang Mga Site ng Kumpanya ay maaaring magbigay ng mga hyperlink sa at/o iba pang paraan ng pagtingin o pag-access sa iba pang mga web page, website, link, social media account, site at platform, application at iba pang mapagkukunan na magagamit sa Internet (sama-sama, “Nilalaman ng Third Party”). Kabilang dito ang mga link na nakapaloob sa mga advertisement, kabilang ang mga banner advertisement at mga naka-sponsor na link. Ang Kumpanya ay walang kontrol sa anumang Nilalaman ng Third Party na iyong ina-access o ginagamit sa pamamagitan ng naturang mga hyperlink o kung hindi man. Ang Kumpanya ay tahasang itinatanggi ang anuman at lahat ng pananagutan para sa anumang Nilalaman ng Third Party o para sa mga kahihinatnan ng iyong pag-access o paggamit ng anumang Nilalaman ng Third Party, o para sa anumang nilalaman, advertising, produkto, serbisyo, impormasyon o iba pang materyal sa o magagamit mula sa naturang Third Party Nilalaman. Ang Kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang mga tipan, warranty o representasyon tungkol sa alinman sa mga nabanggit. Ang lahat ng Nilalaman ng Third Party ay ibinibigay sa mga user sa "as is, where is" na batayan, bilang isang kaginhawahan lamang sa aming mga user. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot para sa anumang pinsala o pagkawala ng anumang uri na sanhi o pinaghihinalaang naidulot kaugnay ng iyong paggamit o pag-asa sa anumang Nilalaman ng Third Party o anumang advertising, produkto, serbisyo, impormasyon o iba pang mga materyal na maaaring makuha sa o sa pamamagitan ng anumang ganoong Nilalaman ng Third Party.

 

Iyong nag-iisang responsibilidad na gawin ang anuman at lahat ng pag-iingat na sa tingin mo ay kinakailangan at/o naaangkop upang matiyak na ang anumang Third Party na Content na maaari mong piliin na i-access at gamitin ay ligtas, naaangkop para sa iyo at/o sinumang ibang tao (kabilang ang mga bata) pagtingin sa naturang Third Party na Nilalaman na kasama mo at/o hindi naglalaman ng anumang mga kamalian, pagtanggal, Mga Virus at/o iba pang bagay na may likas na mapanirang. Kung magpasya kang i-access ang anumang Nilalaman ng Third Party, gagawin mo ito nang buo sa iyong sariling peligro. Ang Kumpanya ay walang anumang pananagutan para sa alinman sa mga nabanggit na usapin.

 

Disclaimer ng mga Warranty

Nauunawaan mo na hindi namin ginagarantiya o ginagarantiyahan na ang mga file na magagamit para sa pag-download mula sa Internet o ang Mga Site ay walang mga Virus o iba pang mapanirang code. Responsable ka sa pagpapatupad ng sapat na mga pamamaraan at checkpoint upang matugunan ang iyong partikular na mga kinakailangan para sa proteksyon ng anti-virus at katumpakan ng input at output ng data, at para sa pagpapanatili ng isang paraan sa labas ng aming Mga Site para sa anumang muling pagtatayo ng anumang nawawalang data. HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, HINDI KAMI MANANAGOT SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NA DULOT NG ISANG IPINAHAGI NA PAG-ATAK NG PAGTAWAG SA SERBISYO, MGA VIRUS, O IBA PANG TECHNOLOGICALLY HARMFUL MATERIAL NA MAAARING MAKA-INFECT SA IYONG COMPUTER, DAMOR, DCOMPUTER EQ. PAGMAMAYANG MATERYAL DAHIL SA IYONG PAGGAMIT NG MGA SITE O ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO, O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITES O SA IYONG PAG-DOWNLOAD NG ANUMANG MATERYAL NA NA-POST SA KANILA, O SA ANUMANG WEBSITE NA NAKAKA-LINK SA KANILA.

 

ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SITE, ANG KANILANG MATERYAL, AT ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE AY SA IYONG SARILING PANGANIB. ANG MGA SITE, ANG KANILANG MATERYAL, AT ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO, O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE AY IBINIGAY AYON SA “AS IS” AT “AS AVAILABLE” NA BASEHAN, WALANG ANUMANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PALIWANAG MAN O IPINAHIWATIG. HINDI ANG KUMPANYA O ANG ANUMANG TAO NA KASULATAN SA KUMPANYA AY AY HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG WARRANTY O REPRESENTASYON NANGUNGUN SA KUMPLETO, SEGURIDAD, MAAASAHAN, KALIDAD, TUMPAK, O AVAILABILIDAD NG MGA SITES. WALANG LIMITAHAN ANG NAUNA, HINDI ANG KOMPANYA O ANUMANG TAONG KASULATAN SA KOMPANYA AY KINAKATAWAN O NAGGANTARANGA NA ANG MGA SITE, KANILANG MATERYAL, O ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITES AY TUMPAK, PINAGTIPAT, MAGIGING TUMPAK, MAGIGING TOTOO, MAAASAHAN, ANG MGA DEPEKTO AY ITAMA, NA ANG ATING MGA SITE O ANG MGA SERVER NA NAGPAPAKITA SA MGA ITO AY LIBRE SA MGA VIRUS O IBA PANG MASASAMA NA COMPONENT, O NA ANG MGA SITE O ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO, O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITES AY IKAW PA RIN AY IPAKITA.

HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, DITO ITINATAWALA NG KUMPANYA ANG LAHAT NG WARRANTY NG ANUMANG URI, PALIWANAG MAN O IPINAHIWATIG, PANUTO, O IBA PA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG WARRANTY NG KARANIWANG KALIGTASAN, HINDI PAGKAKAKALIG, AT PAGKAKATIWA. ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG WARRANTY NA HINDI MAAARI MAIBUKOD O LIMITADO SA ILALIM NG MGA NAAANGKOP NA BATAS.

 

Limitasyon sa Pananagutan

HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG KOMPANYA, ANG MGA SUBSIDIARY NITO, MGA KAANIB, AT ANG KANILANG MGA KANILANG EMPLEYADO, AHENTE, OPISYAL, DIRECTOR, CONTRACTOR, LICENSOR, SERVICE FOR PROVIDERS, SUCCIGERS, BESERVICE, SERVICE FOR SUCCIGERS, BESERVICE, SUCCIGLESS, SUCCIGLESS. ANUMANG URI, SA ILALIM NG ANUMANG LEGAL NA TEORYA, NA NAGMULA SA O KAUGNAY SA IYONG PAGGAMIT, O KAWANG KAKAYANG GAMITIN, ANG MGA SITE, ANUMANG WEBSITE NA NAKA-LINK SA KANILA, ANUMANG MATERYAL SA MGA SITE O NILALAMAN SA GANITONG IBA PANG MGA WEBSITE, KASAMA ANG ANUMANG WEBSITE, KASAMA ANG ANUMANG WEBSITE. , SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, O PUNITIVE DAMAGES, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PERSONAL NA PINSALA, KAMATAYAN, SAKIT AT PAGDURUSA, EMOTIONAL DISTRESS, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG NEGOSYO O ANTICIPED OF PAGGAMIT GOODWILL, PAGKAWALA NG DATA, AT KUNG SANHI NG TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA), PAGLABAG SA KONTRATA, O KUNG IBA PA, KAHIT NA NAKIKITA.

 

ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG PANANAGUTAN NA HINDI MAAARI IBUKOD O LIMITADO SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

 

Pagbabayad ng pinsala

Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala ang Kumpanya, ang mga subsidiary nito, mga kaakibat, at ang kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, kontratista, ahente, tagapaglisensya, tagapagbigay ng serbisyo, supplier, kahalili, at itinalaga mula sa at laban sa anumang paghahabol, mga pananagutan, pinsala, paghatol, parangal, pagkalugi, gastos, gastos, o bayad (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado) na nagmumula sa o nauugnay sa: (a) ang iyong aktwal o di-umano'y paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa Patakaran sa Privacy; (b) ang iyong paggamit ng mga Site; (c) ang iyong Nilalaman ng Gumagamit, kasama nang walang limitasyon ang anumang paghahabol ng paglabag sa intelektwal na ari-arian; (d) anumang paggamit ng Materyal, produkto at serbisyo ng Sites maliban sa hayagang pinahintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o (e) ang iyong paggamit ng anumang Materyal na nakuha mula sa Mga Site. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang ipagpalagay, sa iyong sariling gastos, ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay na napapailalim sa pagbabayad-danyos mo sa ilalim nito. Sa ganoong pangyayari, sumasang-ayon ka na ganap na makipagtulungan sa iyong sariling gastos sa Kumpanya sa paggigiit, pag-uusig o pag-akusa sa anuman at lahat ng magagamit na depensa, counterclaim, cross-claim at anuman at lahat ng iba pang pleading, paratang o ebidensya at sa lahat ng iba pang aspeto sa Ang nakasulat na kahilingan ng kumpanya anumang oras.

 

Batas na Namamahala at Nagbubuklod na Arbitrasyon

Ang lahat ng mga bagay na nauugnay sa Mga Site at ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay dapat bigyang-kahulugan sa ilalim at pamamahalaan ng mga mahahalagang batas ng Estados Unidos ng Amerika at Estado ng New York, nang walang pagsasaalang-alang sa mga prinsipyo ng salungatan ng mga batas. Ikaw at ang Kumpanya ay sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa loob ng Estado ng New York para sa lahat ng layunin.

 

Alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas, ikaw ay sumasang-ayon na talikuran ang: (i) ang iyong karapatang maglitis ng anumang mga paghahabol na maaaring lumabas dito sa korte o sa harap ng isang hurado; at (ii) ang iyong karapatan na pagsama-samahin ang anumang paghahabol at/o lumahok sa anumang paghahabol sa pagkilos ng klase na maaaring lumabas dito sa anumang paraan o forum. Sa halip, ang anumang paghahabol, hindi pagkakaunawaan, o kontrobersya ng anumang uri o kalikasan na nagmumula sa ilalim nito na hindi natin mareresolba nang maayos ay dapat lamang at sa wakas ay lutasin sa pamamagitan ng arbitrasyon na pinangangasiwaan ng American Arbitration Association alinsunod sa mga patakaran ng komersyal na arbitrasyon nito. Ang paghatol sa award na ibinigay ng (mga) arbitrator ay maaaring ilagay sa alinmang hukuman na may hurisdiksyon nito. Ang arbitrasyon ay dapat maganap sa harap ng panel ng isang arbitrator na nakaupo sa New York County, New York. Ang wika ng arbitrasyon ay dapat Ingles. Ang arbitrator ay obligadong hatulan ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa mga batas ng Estado ng New York. Ang desisyon ng (mga) arbitrator ay dapat nakasulat na may nakasulat na mga natuklasan ng katotohanan at dapat na pinal at may bisa sa mga partido. Ang bawat partido ay sasagutin ang lahat ng sarili nitong mga gastos, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga bayad sa abogado, na aktwal na natamo kaugnay ng anumang naturang mga paglilitis sa arbitrasyon; sa kondisyon, gayunpaman, na kung ang Kumpanya ang nangingibabaw na partido, kung gayon ito ay may karapatan sa reimbursement para sa mga makatwirang bayad sa abogado at mga kaugnay na gastos na ginastos kaugnay ng arbitrasyon. Kaugnay ng anumang arbitrasyon sa ilalim nito, gaya ng nakasaad sa itaas, sa pamamagitan nito ay tahasan mong isinusuko ang anumang karapatang pagsama-samahin ang anumang paghahabol at/o lumahok sa anumang paghahabol ng class-action ng anumang uri o kalikasan. Itong Namamahala sa Batas at Nagbubuklod na Arbitrasyon na seksyon ay nagbibigay ng iyong tanging paraan para sa pag-aayos ng anumang mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa, may kaugnayan sa, o nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

 

Pangkalahatang Mga Tuntunin

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Pagkapribado, at anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon na nai-post ng Kumpanya sa alinman sa mga Site ng Kumpanya, ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Kumpanya na may kinalaman sa mga usapin dito at doon at pumapalit sa lahat ng nauna at kasabay na pagkakaunawaan. , mga kasunduan, representasyon, at warranty, nakasulat at pasalita, sa pagitan ng Kumpanya at mo. Walang aksyon o hindi pagkilos ng Kumpanya ang dapat ipakahulugan bilang pagwawaksi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Pagkapribado, o anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon na nai-post sa alinman sa mga Site ng Kumpanya. Walang waiver ng Kumpanya ng anumang termino o kundisyon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Privacy, o anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon na naka-post sa alinman sa mga Site ng Kumpanya ay dapat ituring na isang karagdagang o patuloy na pagwawaksi ng naturang termino o kundisyon o isang pagwawaksi ng anumang iba pang termino o kundisyon. Kung ang alinman sa mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Pagkapribado, o anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon na naka-post sa alinman sa mga Site ng Kumpanya ay pinaniniwalaang hindi wasto, hindi maipapatupad o ilegal, ang naturang probisyon ay aalisin o limitado sa pinakamababang lawak na ang bisa at kakayahang maipatupad ng mga natitirang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Patakaran sa Pagkapribado, at anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon na nai-post sa alinman sa mga Site ng Kumpanya ay hindi mapapatupad at magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.